null

Stypendia artystyczne 2023 przyznane

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mężczyzna w okularach gra na pianinie. W tle siedząca na dziedzińcu publiczność.

50 osób otrzyma w przyszłym roku stypendia artystyczne m.st. Warszawy – roczne i półroczne. Ogłoszono już nazwiska szczęśliwców. Niewiele brakowało, a wojewoda uniemożliwiłby wypłaty stypendiów.

40 stypendiów rocznych i 10 półrocznych – tak komisja podzieliła budżet przyszłorocznych stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, wynoszący w sumie ponad 2 miliony złotych. Najwięcej, bo po 10 stypendiów, przyznanych zostało w kategoriach sztuki wizualne i design oraz literatura, 9 – upowszechnianie kultury, 8 – muzyka, 5 – teatr, 4 – film, 3 – taniec, jedno stypendium będzie przeznaczone na opiekę nad zabytkami. Wśród 50 stypendystów 9 to debiutanci. Pełna lista nazwisk opublikowana jest w zarządzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Proces stypendialny z przeszkodami

W naborze do przyszłorocznych stypendiów wpłynęło prawie pół tysiąca zgłoszeń. Do oceny merytorycznej przeszło 437 z nich. Jednak w grudniu, tuż przed sfinalizowaniem procesu stypendialnego, władze Warszawy zostały poinformowane o zaskarżeniu przez wojewodę uchwały w części dotyczącej zbierania danych osobowych. Uchwała, przyjęta w maju tego roku, nie wzbudzała wcześniej wątpliwości wojewody. Decyzja wydana na finiszu mogła skutkować zablokowaniem wsparcia.

Bardzo zależało nam, żeby stypendia w 2023 r. zostały przyznane. Zaskarżenie uchwały kilka miesięcy po sesji Rady Miasta, na ostatniej prostej pracy komisji stypendialnej, miałoby dla artystów i artystek dramatyczne skutki. Jest też po prostu dziwne – podkreśla wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. - Na szczęście udało się przeprowadzić ocenę komisji raz jeszcze i przyznać stypendia – dodaje Machnowska-Góra.

Stolica ceni oryginalność

Warszawa przyznaje stypendia artystyczne od 2009 roku. Do tej pory wypłacono na ten cel ponad 14 milionów złotych. W 2023 roku na stypendia zostaną przeznaczone ponad dwa miliony złotych. O stypendium można ubiegać się w jednej z ośmiu kategorii: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuki wizualne i design, taniec, teatr, upowszechnianie kultury. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, przez specjalny formularz.