null

Studencie! Zawnioskuj o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika. Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Wszystkie informacje w tekście artykułu

Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendia trafią do osób, które oprócz dobrych wyników w nauce mogą pochwalić się sukcesami artystycznymi, naukowymi, sportowymi lub zaangażowaniem w działalność społeczną.

Nauka, sztuka, sport i wolontariat – to obszary, w których sukcesy są premiowane stypendiami. Poza pasją i aktywnością w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin studenci muszą spełniać kryteria formalne, czyli: uzyskać dobre wyniki w nauce (średnia ocen na zakończenie roku szkolno-akademickiego nie może być niższa niż 3,5), a miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może miesięcznie przekraczać 2500 zł netto.

Stypendia są przyznawane studentom na dziewięć miesięcy roku akademickiego.  Kwota stypendium wynosi od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie.

W zakończonej w czerwcu edycji ze stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II korzystało łącznie ponad 300 uczniów i studentów. Przez 18 lat swojego trwania program wsparł już około 9,5 tys. młodych warszawiaków.

Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu, w którym największe szanse mają ci, którzy najlepiej udokumentują zakres swoich osiągnięć. Dlatego nie warto odkładać uzupełniania wniosków na ostatnią chwilę.

Stypendia to nie tylko finansowe wsparcie umożliwiające rozwój pasji. Centrum Myśli Jana Pawła II, jako operator stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, od lat prowadzi autorski Program Stypendialny, z którego mogą skorzystać stypendyści.

Program pozwala wziąć udział w warsztatach, nawiązać relacje i współpracę oraz zrealizować własne projekty adresowane do różnych grup mieszkańców Warszawy – mówi Bartłomiej Miąsko z Działu Stypendialno-Edukacyjnego Centrum Mysli Jana Pawła II. – W tym roku stypendyści ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stworzyli m.in. escape room według własnego pomysłu, który prezentowaliśmy w maju podczas warszawskiej Nocy Muzeów. Natomiast we wrześniu efektami swoich prac podzielą się z warszawiakami studenci, zarówno stypendyści, jak i absolwenci Programu Stypendialnego, działający w naszym programie Zrealizuj Projekt. Punktem wyjścia do powstania tych inicjatyw były prywatne zainteresowania, ale program został przemyślany w taki sposób, by mogła skorzystać z nich szeroka publiczność. 11 września w Centrum Myśli Jana Pawła II odbędzie się debata „Nie taki gro(ź)ny – historia i teraźniejszość Czeczenii”. Natomiast 16 września będzie można wziąć udział w warsztatach „ZaPOLznanie”, przybliżających piękną tradycję polskich tańców ludowych.

A czym zajmują się na co dzień stypendyści? Gosia, studentka medycyny jako wolontariuszka współorganizuje konferencje naukowe z obszaru profilaktyki zdrowotnej, a także angażuje się w projekty warszawskich instytucji kultury m.in. obsługę uczestników Biegu Muzeum Powstania Warszawskiego czy publiczności letniego przeglądu filmowego „Pod wspólnym niebem” organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. W jaki sposób korzysta ze wsparcia stypendialnego?

Udział w programie stypendialnym, oprócz większej swobody finansowej, daje mi też wsparcie merytoryczne m.in. z zakresu realizacji własnych projektów – mówi Gosia. – To dla mnie ważne, bo dzięki działalności w kołach naukowych łatwiej jest mi zdefiniować, co chciałabym robić w przyszłości, a wolontariat rozwija moje zdolności interpersonalne. W tym roku w programie stypendialnym, poza pracą na rzecz innych, skupiliśmy się też na tym, jak działając w wolontariacie i projektach społecznych, nie zapominać o własnym dobrostanie. Dzięki temu wiem, na które aspekty swojej codzienności powinnam zwrócić większą uwagę, aby utrzymać prawidłową równowagę i nie stracić zapału oraz zadowolenia z działalności społecznej – dodaje.

Terminy rekrutacji dla uczniów i studentów

Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy dla studentów prowadzony będzie w od 1 września do 10 października 2023 roku. Rekrutacja do Programu Stypendialnego dla uczniów zakończyła się 31 lipca. Formularz wniosku należy wypełnić przez internet.

Więcej o stypendiach

Wszystkie potrzebne informacje na temat zasad rekrutacji oraz programu stypendialnego można znaleźć na stronie stypendiajp2.pl