null

Studenci wspierają prawa warszawskich uczniów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobiety i mężczyźni pozują do zdjęcia na tle korytarza
Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i Akademii Leona Koźmińskiego

Dzięki współpracy Warszawy z Akademią Leona Koźmińskiego, dzieci i młodzież z miejskich szkół mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawach dotyczących praw uczniowskich. Porad udzielają studentki i studenci prawa.

Warto podkreślić, że działania podejmowane na rzecz społeczności szkolnych przez Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich są spójne z zadaniami Studenckiej Poradni Prawnej, która działa na Akademii Leona Koźmińskiego. Dlatego, razem z władzami uczelni, zdecydowaliśmy się na współpracę, dzięki której dzieci i młodzież z miejskich szkół otrzymają nieodpłatne wsparcie starszych kolegów i koleżanek w zakresie przestrzegania praw uczniowskich. Porozumienie z uczelnią ma również na celu promowanie postaw demokratycznych oraz edukację prawniczą uczniów i uczennic warszawskich szkół podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

W ramach podjętej współpracy, Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich będzie mógł kierować dzieci i młodzież oraz ich rodziców do Studenckiej Poradni Prawnej (SPP), gdzie otrzymają fachową pomoc prawną. Porady i informacje, które służą ochronie praw uczniowskich, będą świadczone bezpłatnie, wraz z rekomendowaną ścieżką postępowania.

Dzięki temu, że młodzi ludzie będą mogli korzystać z porad prawnych, ich wiedza na temat praw uczniowskich, prawa oświatowego i Konstytucji RP z pewnością wzrośnie – zaznacza Damian Jaworek, Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich.

Z możliwości uzyskania wsparcia SPP będą mogli również korzystać szkolni rzecznicy praw uczniowskich oraz młodzieżowe rady dzielnic – w tym wypadku zakres udzielanych porad będzie dotyczył także prawa oświatowego oraz wsparcia przy organizacji szkoleń i wydarzeń z zakresu edukacji prawniczej. Członkowie SPP będą informowali Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich o liczbie oraz tematyce spraw, w których udzielono porad prawnych (bez przekazywania danych osobowych).

Studencka Poradnia Prawna znajduje się na terenie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59. Szczegóły działalności są dostępne na stronie internetowej: kozminski.edu.pl/pl/studencka-poradnia-prawna.

Kontakt do SPP: poradnia@kozminski.edu.pl, tel. 22 519 22 38.

Więcej informacji o działalności Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich znajduje się pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl/warszawski-rzecznik-praw-uczniowskich.