null

Struktura organizacyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biura (obok Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy) są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i obejmują swoim zakresem działania obszar całej Warszawy.

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały, zespoły, delegatury (właściwość miejscowa delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy.

Pracami biur kierują dyrektorzy biur.

Biura wykonują bieżącą kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

W skład Urzędu m.st. Warszawy wchodzą następujące biura:

 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO), zobacz: Miejski Rzecznik Konsumentów
 2. Biuro Administracyjne (BA)
 3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
 4. Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)
 5. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa (CB)
 6. Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR) 
 7. Biuro Edukacji (BE)
 8. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
 9. Biuro Geodezji i Katastru (BG)
 10. Biuro Gospodarki Odpadami (GO)
 11. Biuro Informatyki (IT)
 12. Biuro Infrastruktury (IN)
 13. Biuro Kontroli (KW)
 14. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
 15. Biuro Kultury (KU)
 16. Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK)
 17. Biuro Marketingu Miasta (MM) 
 18. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)
 19. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)
 20. Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)
 21. Biuro Organizacji Urzędu (OU)
 22. Biuro Planowania Budżetowego (PB)
 23. Biuro Polityki Lokalowej (PL)
 24. Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)
 25. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)
 26. Biuro Prawne (OP)
 27. Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)
 28. Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)
 29. Biuro Sportu i Rekreacji (SR)
 30. Biuro Spraw Dekretowych (SD)
 31. Biuro Strategii i Analiz (BS)
 32. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)
 33. Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)
 34. Biuro Zamówień Publicznych (ZP)
 35. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR)
 36. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)
 37. Biuro Zgodności (BZ)
 38. Centrum Komunikacji Społecznej (CKS)
 39. Centrum Obsługi Podatnika (COP)
 40. Gabinet Prezydenta (GP)
 41. Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Struktura organizacyjna – tłumaczenie na Polski Język Migowy