null

Strefy Tempo 30 – czas na dyskusje w dzielnicach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zbliżenie na kilka znaków drogowych na ulicy. Znak strefa Tempo 30. Tabliczki z nazwami warszawskich ulic. W tle budynki.

Proces wprowadzania ruchu uspokojonego to zadanie na kilka lat. Po konsultacjach z mieszkańcami kontynuujemy prace i przechodzimy do rozmów w dzielnicach. Przed ich zakończeniem żadne nowe projekty w tym zakresie nie będą wdrażane. Ewentualne zmiany wprowadzane będą sukcesywnie po 2024 roku przy uwzględnieniu opinii pieszych, rowerzystów i kierowców.

Projekt stref Tempo 30 porządkuje dotychczasowe działania i wskazuje perspektywy rozwoju sieci ulic o ruchu uspokojonym. Warto jednak podkreślić, że będzie się to odbywało stopniowo i nadal zawsze w dialogu z warszawiakami i warszawiankami. Najważniejszym celem uspokajania ruchu na mniejszych ulicach jest zwiększanie bezpieczeństwa – przede wszystkim pieszych.

Jednocześnie nadal ponad 80% ruchu w Warszawie odbywać się będzie na drogach na których nie jest we ogóle przewidywane ograniczenie prędkości poniżej 50 km/h, ponieważ są to ulice tranzytowe, międzydzielnicowe i rozprowadzające ruch kołowy.