null

Plan na SCT (Strefa Czystego Transportu)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Drzewa wzdłuż ulicy Stalowej

Warszawa wprowadzi Strefę Czystego Transportu. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji spalin emitowanych przez najbardziej trujące pojazdy. Scenariusze wdrożenia stref wskażą, jakie ograniczenia i na jakim obszarze pozwolą osiągnąć wyraźną poprawę czystości powietrza.

Z badań wynika, że tylko 6 proc. najstarszych pojazdów z silnikiem diesla poruszających się po ulicach Warszawy odpowiada za nieproporcjonalnie dużą emisję zanieczyszczeń w mieście. Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu pozwoli przyspieszyć usuwanie najstarszych i najbardziej emisyjnych pojazdów. Dlatego miasto przygotowuje plan wdrażania takich stref i konsultuje z mieszkańcami szczegóły projektu. 

Wdrażanie Strefy Czystego Transportu odbędzie się stopniowo i rozpocznie – 1 lipca 2024 roku – od najbardziej trujących pojazdów. Wypracowane scenariusze zostały przedstawione radnym i mieszkańcom, a ostateczną decyzję o wprowadzeniu w stolicy SCT podjęła Rada m.st. Warszawy po konsultacjach społecznych. 

Więcej o Strefie Czystego Transportu

Konsultacje społeczne SCT

Status projektu:

Status projektu - przygotowania do realizacji