null

Plan na SCT (Strefa Czystego Transportu)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Drzewa wzdłuż ulicy Stalowej

Warszawa przygotowuje scenariusze wdrożenia Stref Czystego Transportu. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji spalin emitowanych przez najbardziej trujące pojazdy. Scenariusze wdrożenia stref wskażą, jakie ograniczenia i na jakim obszarze pozwolą osiągnąć wyraźną poprawę czystości powietrza.

Z badań wynika, że tylko 6 proc. najstarszych pojazdów z silnikiem diesla poruszających się po ulicach Warszawy odpowiada za nieproporcjonalnie dużą emisję zanieczyszczeń w mieście. Wprowadzenie Stref Czystego Transportu pozwoli przyspieszyć usuwanie najstarszych i najbardziej emisyjnych pojazdów. Dlatego miasto przygotowuje plan wdrażania takich stref i zakłada rozpoczęcie pilotażu programu do końca 2023 r. 

Niezależnie od wariantu, wdrażanie Stref Czystego Transportu odbędzie się stopniowo i rozpocznie od najbardziej trujących pojazdów. Wypracowane scenariusze zostaną przedstawione radnym i mieszkańcom, a ostateczną decyzję podejmuje Rada m.st. Warszawy po konsultacjach społecznych. 

Więcej o Strefie Czystego Transportu

Konsuktacje społecznej SCT

Status projektu:

Status projektu - przygotowania do realizacji