null

Strażacy z metra pomogą ratownikom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ćwiczenia na peronie metra. Strażacy z Metra Warszawskiego niosą rannego na noszach.
Strażacy z metra pomogą również w innych akcjach ratowniczych na terenie Warszawy.

Strażacy Metra Warszawskiego będą wspierać działania ratowników nie tylko pod ziemią, ale na terenie całej Warszawy. Na mocy zawartego porozumienia zakładowa służba ratownicza kolei podziemnej będzie podlegać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki podpisanemu dziś przedłużeniu porozumienia Zakładowa Straż Ratownicza Metra Warszawskiego nadal będzie wspierać inne warszawskie jednostki straży pożarnej na wypadek kryzysów. Decyzją komendanta głównego mogą oni również wziąć udział w działaniach poza metrem – w celu zapewnienia bezpieczeństwa warszawianek i warszawiaków.

Służba na pełen etat

Służący w Metrze strażacy, podczas przygotowania do pełnienia swoich obowiązków, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), przeszli najbardziej zaawansowany kurs pomocy przedmedycznej, jaki mogą ukończyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, czyli Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kursanci uczą się udzielania pomocy w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz KSRG. 

Zakładowa Straż Ratownicza stacjonuje obecnie na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. Dysponuje trzema pojazdami ratowniczymi i stałą obsadą pełniącą obowiązki 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Wszechstronny system pomocy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy istnieje w Polsce od 1995 roku. Jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Głównym założeniem przy tworzeniu KSRG było powiązanie ze sobą różnych podmiotów ratowniczych.

W 2018 roku po raz pierwszy podpisano porozumienie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na mocy którego strażacy Metra Warszawskiego będą odbywać wspólne ćwiczenia ze strażakami podlegającymi komendzie głównej.