null

Strategiczna inwestycja w wodociągi i kanalizację Wawra

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Do mikrofonu przemawia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy
Podpisanie umowy na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w Wawrze | Autor: Ewelina Lach

Warszawa kontynuuje inwestycje w rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Dziś zawarto umowę na projekt i budowę nowej infrastruktury na terenie Wawra. Za 2 lata dzielnica zyska kolejne magistrale, kanały i przepompownię ścieków. Wartość kontraktu to ponad 83 mln zł.

Wawer jest dzielnicą, w której prowadzonych jest najwięcej inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Zadania realizowane tu przez Wodociągi Warszawskie w latach 2019-2023 dały możliwość przyłączenia ponad 1745 nieruchomości do miejskich wodociągów i 1691 nieruchomości do kanalizacji.

W tej kadencji na inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną w Warszawie wydaliśmy już ponad 2 mld zł, w tym blisko 200 mln zł w samym Wawrze. W tym czasie w dzielnicy wybudowanych zostało około 100 km sieci. A dzisiaj podpisujemy kolejną umowę na ponad 80 mln zł. Dzięki temu do sieci będzie można podłączyć kolejne posesje w Wawrze. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Wawer jest numerem jeden w naszych planach inwestycyjnych z uwagi na potrzeby, których jesteśmy świadomi. W miarę możliwości aktualizujemy plany, staramy się dodawać do nich kolejne inwestycje, jeśli tylko pozwalają nam środki finansowe. Działamy skutecznie, aby przybliżać każdego mieszkańca do miejskiej sieci – mówi Renata Tomusiak, prezes MPWiK.

Dzisiejsza umowa z firmą INSTALNIKA umożliwi dostęp do sieci kolejnym mieszkańcom Wawra. W ramach inwestycji  wybudowane zostaną: przepompownia ścieków o wydajności 216 l/s przy ul. Skalnicowej i kanalizacja sanitarna przy ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski i Strzygłowskiej. Powstaną też nowe odcinki magistral wodociągowych przy Wale Miedzeszyńskim, Skalnicowej i Panny Wodnej. Łączna długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie ponad 5 km, a wodociągowej – ponad 6 km.

O znaczeniu inwestycji dla mieszkańców mówił Sławomir Potapowicz. Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy przypomniał też o programie dotacyjnym dla mieszkańców stolicy na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Miasto udziela dotacji w wysokości 6 tys. zł. W sumie w latach 2019-2023 przekazaliśmy ponad 4 mln zł na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz przyłącza do kanalizacji. Warszawa podejmuje wszelkie działania, by Wawer stał się dzielnicą w całości skanalizowaną – mówił Sławomir Potapowicz.

Kluczowa inwestycja dla systemu odbioru ścieków na terenie Wawra

Budowa przepompowni i kanałów w ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński i Strzygłowskiej to strategiczny element w rozwoju sieci na terenie dzielnicy. Inwestycja umożliwi dalszą rozbudowę i funkcjonowanie systemu kanalizacji na obszarze ok. 750 ha osiedli Nadwiśle, Radość czy Miedzeszyn. Dziś mieszka tam około 18 tys. osób, a w ciągu najbliższych 10 lat może powstać kolejnych kilka tysięcy mieszkań.

Inwestycja umożliwi także odbiór ścieków z ponad stu posesji, w tym 85 budynków położonych przy już wybudowanych kanałach.

Termin zakończenia prac to I kwartał 2026 r.

Mieszkańcu, podłącz się do sieci

Mimo coraz większych możliwości podłączenia swoich domów do sieci, nie wszyscy mieszkańcy się na to decydują. Obecnie taką niewykorzystaną możliwość podłączenia do sieci wodociągowej ma w Wawrze 3571 zabudowanych nieruchomości, a do sieci kanalizacyjnej – 2288 nieruchomości. Do tego odniósł się m.in. burmistrz dzielnicy Norbert Szczepański:

Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja wystartowała. Po jej realizacji bezpośrednio podłączyć będzie się mogło około 100 nieruchomości, ale otwiera ona możliwość podłączenia kolejnych kilku tysięcy – mówił burmistrz. – Drodzy mieszkańcy, to naszym zobowiązaniem jest podłączenie się do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że 2024 rok będzie tym, w którym zrobią to wszyscy ci, którzy mają taką możliwość. Dlatego działają nasi eko-edukatorzy, dlatego funkcjonuje cały miejski program dofinansowania – dodał.

Wnioski na dotacje do likwidacji szamba i przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej można składać jeszcze do 31 marca br. Szczegóły można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl.

Założenia inwestycyjne dla dzielnicy Wawer

Wieloletni plan inwestycyjny przewiduje, że do 2030 r. na terenie Wawra wybudowanych zostanie jeszcze łącznie 199 km kanałów i 126 km wodociągów za kwotę wstępnie szacowaną na ponad 235 mln zł.

Do mikrofonu przemawia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Do mikrofonu przemawia Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy
Do mikrofonu przemawia Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisuje umowę na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w Wawrze
Prezes MPWiK Renata Tomusiak podpisuje umowę na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w Wawrze
Prezes firmy Instalnika odpowiedzialenj za prace budowlane podpisuje umowę na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej w Wawrze