null

Stolica podpisuje się pod Kartą Różnorodności

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent Trzaskowski podpisuje dokument
Prezydent podpisuje Kartę Różnorodności | Autor: Ewelina Lach

Kartę Różnorodności podpisał dziś Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Karta to dobrowolne zobowiązanie pracodawców do działania na rzecz promocji różnorodności w miejscu pracy. Przypomina również, że przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi to obowiązek pracodawcy i punkt wyjścia na drodze do budowania miejsc otwartych na różnorodność pracownic i pracowników.

Nie tylko podpisujemy Kartę Różnorodności, ale chcemy być jej ambasadorem. Podkreślamy w ten sposób, że Warszawa jest dla wszystkich. Warszawianki i warszawiacy są nie tylko równi, ale także różni – mówił prezydent Rafał Trzaskowski po podpisaniu dokumentu. – Chodzi nie o sam symbol, ale o konkretne działania, które będziemy podejmować.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, do której dołączają pracodawcy z sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego. Jest ona realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej – w skali Europy podpisało ją już ponad 12 000 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 16 milionów osób. W Polsce Kartę koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronem Karty Różnorodności w Polsce jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a wieloletnim Opiekunem firma Orange Polska.

Bardzo czekaliśmy na moment, w którym nasze miasto podpisze Kartę Różnorodności. Stało się to w 10-lecie istnienia Karty. Ona promuje europejskie wartości, dzięki którym każda osoba może czuć się bezpiecznie, nie odczuwać zagrożenia dyskryminacją czy też nierównym traktowaniem – mówiła Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Grono pracodawców, którzy podpisali Kartę Różnorodności w Polsce, liczy ponad 250 podmiotów, w tym m.in. urzędy (Urząd Transportu Kolejowego, Urzędy Miejskie/Miasta w: Słupsku, Poznaniu, Częstochowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Koszalinie, Bydgoszczy, Urzędy Marszałkowskie Województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego), uczelnie (Uniwersytety: Łódzki i Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), firmy (Totalizator Sportowy, Grupa Żywiec, PZU, Grupa Agora, CD PROJEKT S.A., Allegro, Żabka Polska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), stowarzyszenia i fundacje (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Trans-Fuzja, Fundacja Kultury bez Barier).

Karta Różnorodności została uroczyście zainaugurowana w Polsce w 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2022 roku świętujemy 10-lecie powstania Karty w Polsce.

Cieszymy się, że przystępujemy do Karty Różnorodności miesiąc po tym, jak Rada m.st. Warszawy przyjęła Politykę różnorodności społecznej. To kolejny krok, by miasto kierowało się standardami równego traktowania. Karta wyznacza nam kierunek działań. Warszawa pokazuje po raz kolejny, że jest miastem otwartym, że stawia na dialog i komunikację – wyjaśniała dyrektorka koordynatorka ds. dialogu społecznego i przedsiębiorczości Karolina Zdrodowska.

Warszawa przystępuje do inicjatywy Karty Różnorodności w maju, który jest Warszawskim Miesiącem Różnorodności.