null

Start konkursów dla NGO – róbcie kulturę w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Festiwal Singera w Warszawie - grupa spacerujących mieszkańców Warszawy. Na pierwszym planie kobieta z akordeonem

M.st. Warszawa ogłosiło kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych na działania kulturalne. Łączny budżet trzech konkursów wieloletnich i trzech rocznych to blisko 50 milionów złotych.

W naszym mieście zarejestrowanych jest najwięcej organizacji pozarządowych w kraju. Bardzo się z tego cieszymy, bo na co dzień pomagają nam one realizować wiele programów społecznych i kulturalnych zawartych w polityce stolicy. Kultura to dziedzina, gdzie głos odbiorcy często powinien być słyszany przez organizatora wydarzenia. NGO-sy ten głos często słyszą najlepiej – mówi wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.- Dlatego wszystkie organizacje zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach ogłoszonych przez Warszawę – namawia wiceprezydent Machnowska.

Największe budżety są przeznaczone na organizację festiwali dotyczących budowania wizerunku Warszawy jako miasta kultury, także o randze europejskiej . Każdy z dwóch konkursów ma budżet 18,6 mln złotych. Z kolei 3-letni budżet w konkursie Edukacja Kulturalna w Warszawie to 3,9 mln złotych.

Warszawa zaprasza także do udziału w trzech konkursach rocznych: Dziedzictwo kulturowe Warszawy (budżet 400 tys. zł), Różnorodna Warszawa (1,2 mln zł) i Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia (5 mln zł).

Poniżej opisy wszystkich ogłoszonych właśnie konkursów:

Organizacja największych warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych – budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury o randze europejskiej

Konkurs 3-letni, który ma na celu wspieranie międzynarodowych festiwali artystycznych i kulturalnych o ugruntowanej renomie, trwale przyczyniających się do budowania marki Warszawy jako miejsca otwartego na różne formy i praktyki twórcze, przyciągającego artystów z całego świata wyznaczającego trendy w kulturze. Organizowane wydarzenia będą miały również za zadanie włączanie warszawskich środowisk twórczych w międzynarodowy obieg kultury.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu.

Organizacja warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych – budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury

Celem tego konkursu jest dofinansowanie festiwali artystycznych i kulturalnych, które odbywają się po raz pierwszy lub są kontynuacją dotychczasowych edycji. Festiwale realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki będą budowały markę Warszawy jako miasta otwartego, odwołującego się zarówno do tradycji, jak i zainteresowanego nowymi trendami i tematami w kulturze.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu

Edukacja Kulturalna w Warszawie

Konkurs ma wesprzeć realizacje, które angażują mieszkańców do aktywnego udziału w kulturze oraz do jej współtworzenia, bez względu na wiek i dotychczasowe doświadczenia. Jednym z priorytetów jest podejmowanie w działaniach edukacji kulturalnej aktualnych tematów społecznych, takich jak różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo; tożsamość lokalna i budowanie wspólnoty; środowisko naturalne i klimat, środowisko medialne i wirtualne.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu.

Dziedzictwo kulturowe Warszawy

To konkurs roczny, którego celem jest wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych upowszechniających wiedzę o historii Warszawy w wymiarze dziejowym, kulturowym i społecznym. 

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu.

Różnorodna Warszawa

Wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury i edukacji kulturowej przyczyniających się do budowania różnorodnej, otwartej społeczności Warszawy – to cele konkursu Różnorodna Warszawa. Planowane działania powinny poprzez kulturę aktywnie włączać do społeczeństwa mniej uprzywilejowane grupy społeczne, w tym cudzoziemców, o różnym statusie oraz osoby zagrożone całkowitym wykluczeniem z udziału w kulturze.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu.

Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia

Zadaniem tego konkursu jest wsparcie ciekawych projektów i wydarzeń w różnych dziedzinach kultury i sztuki. Projekty realizowane w ramach konkursu przyczynią się do rozwoju potencjału warszawskich środowisk artystycznych, praktykowania współpracy w obszarze kultury, także w wymiarze międzynarodowym, wniosą nowe wątki do refleksji nad kondycją i współczesną rolą kultury.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu.