null

Stanowisko Warszawskiej Rady Kobiet w sprawie pomocy uchodźczyniom i migrantkom oraz ich dzieciom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uchodźcy z Ukrainy. Kobieta z dwójką dzieci w punkcie informacyjnym dla uchodźców na Dworcu Wschodnim.
Apel Warszawskiej Rady Kobiet o pomoc dla Ukrainek i towarzyszących im dzieci | Autor: E. Lach

Z powodu wojny w Ukrainie tysiące uchodźczyń i uchodźców przekracza naszą wschodnią granicę. Wiele osób szuka schronienia w Warszawie. Zdecydowana większość z nich to kobiety i dzieci

Warszawska Rada Kobiet apeluje do Prezydenta m.st. Warszawy o otoczenie szczególną opieką Ukrainek i towarzyszących im dzieci.

Członkinie Warszawskiej Rady Kobiet proszą władze Warszawy o:

  • przygotowanie miejsc w szkołach i przedszkolach,
  • utworzenie dodatkowych oddziałów przygotowawczych w szkołach na terenie całej Warszawy,
  • zwiększenie tygodniowej liczby godzin języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich ponad dwie godziny gwarantowane ustawowo,
  • przekazanie jasnych wytycznych dotyczących procedur przyjmowania dzieci cudzoziemskich dyrektorkom i dyrektorom szkół i przedszkoli,
  • umożliwienie korzystania z miejskich żłobków na zasadach jakie obowiązują dzieci warszawskie,
  • uruchomienie dyżurów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci uchodźczych,
  • zapewnienie dostępności miejskich urzędów dla osób cudzoziemskich — wprowadzenie kilku wersji językowych w automatach kolejkowych oraz tłumaczenie formularzy i dokumentów, które muszą wypełniać cudzoziemcy i cudzoziemki,
  • zapewnienie kilku wersji językowych stron miejskich instytucji i urzędów (w tym urzędów dzielnic),
  • uruchomienie dyżurów lekarskich w miejskich przychodniach i szpitalach przeznaczonych dla osób cudzoziemskich nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego,
  • umieszczenie na miejskich stronach informacji o wiarygodnych zbiórkach i działaniach pomocowych prowadzonych przez sprawdzone organizacje społeczne.

Apelujemy również o uruchomienie, we współpracy z organizacjami społecznymi, numeru alarmowego, pod którym cudzoziemki będą mogły uzyskać pomoc w sytuacji doświadczenia przemocy lub molestowania seksualnego. Przy dużej liczbie Ukrainek i dzieci przybywających do Warszawy, niemożliwe będzie zweryfikowanie wszystkich osób oferujących im pomoc i mieszkanie. Brak kontroli nad osobami udostępniającymi mieszkania rodzi ryzyko wystąpienia przemocy i wykorzystania kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Nie zapominamy również o uchodźczyniach i migrantkach, które przyjechały do Warszawy wcześniej. Wdrożone rozwiązania pomogą również im i ich dzieciom i ułatwią życie w naszym mieście.

Jednocześnie deklarujemy nasze pełne wsparcie i pomoc jakiej jesteśmy gotowe udzielić władzom Warszawy przy wdrażaniu zaproponowanych przez nas rozwiązań.

 

prof. Małgorzata Fuszera
Przewodnicząca Warszawskiej Rady Kobiet