null

Sprawdzamy czystość miasta

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Odwróceni tyłem Strażnik Miejski i pracownica Zarządu Oczyszczania Miasta spacerują przez plac Pięciu Rogów

Wspólne patrole kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej od początku roku interweniowały już 18 tysięcy razy. Cel działań to poprawa estetyki przestrzeni publicznej i bezpieczeństwa mieszkańców.

Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) wraz ze Strażą Miejską codziennie monitorują Warszawę pod kątem porządku. Sprawdzają, jak zarządcy wywiązują się z obowiązku utrzymania czystości terenów, za które odpowiadają.

Dzięki interwencjom patroli znikają dzikie wysypiska, porzucone śmieci czy uszkodzone ławki. Od początku roku odnotowano już 18 tys. nieprawidłowości.

Czysta Warszawa to wspólna sprawa, dlatego odpowiedzialność za to jak wygląda stolica ponosimy wszyscy – nie tylko Zarząd Oczyszczania Miasta, ale i wielu innych zarządców terenów, a także mieszkańcy. Warto dążyć do jednolitych, wysokich standardów utrzymania porządku. – mówi Robert Szymański, dyrektor ds. technicznych Zarządu Oczyszczania Miasta. – Natomiast mieszkańcy mogą włączyć się w dbanie o przestrzeń publiczną nie tylko praktykując właściwe zachowania, ale także zgłaszając zauważone problemy do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 – dodaje Robert Szymański.

Interwencje dla porządku

1/3 wszystkich interwencji dotyczyła zaśmiecenia – kontrolerzy znajdowali dzikie wysypiska, porzucone odpady wielkogabarytowe jak meble i sprzęt AGD, a także worki z gruzem po remoncie.

Ponad 4 tys. przypadków nieprawidłowości obejmowało kwestie bezpieczeństwa, czyli uszkodzone elementy infrastruktury – nawierzchnie, zapadnięte studzienki, połamane ławki czy uszkodzone wiaty przystankowe, a także nieczytelne znaki drogowe czy niedziałające sygnalizatory. Patrole zwracały uwagę również na pomazane przez wandali kosze na śmieci, przystanki i ekrany dźwiękochłonne.

Kontrolerzy mobilizują zarządcę terenu, aby wywiązał się z obowiązku utrzymania czystości i zapewnienia bezpieczeństwa. Po interwencji patrol ponownie sprawdza, czy zarządca zastosował się do zaleceń, a jeśli nie, Straż Miejska może wystawić mu mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Czystość na wysokim poziomie

Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje w Warszawie kompleksowe utrzymanie czystości. Regularne sprzątanie dotyczy 1300 km ulic i torowisk, 3,5 mln m2 chodników i 4,4 tys. przystanków komunikacji miejskiej, a także opróżnianie 12 tys. ulicznych koszy na śmieci. Na nagłe zanieczyszczenia oprócz Pogotowia Porządkowego ZOM, reagują także grupy interwencyjnego sprzątania. Wysokie standardy wykonania i organizacja prac porządkowych, dają efekt czystego miasta, co doceniają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Jak wynika z ostatniego raportu monitorującego warszawskie strategie i programy 80 proc. badanych ocenia czystość w mieście dobrze i bardzo dobrze.