null

SPPN – abonamenty i karta „N+” tylko dla płacących podatki w stolicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
SPPN - abonamenty i karta „N+” tylko dla płacących podatki w stolicy

Abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania będzie przysługiwał tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie.

Rada Warszawy w czwartek, 9 grudnia zmieniła zasady dotyczące wydawania abonamentów mieszkańca – strefowego i obszarowego. Teraz abonament w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego będzie przysługiwał jedynie osobom, które rozliczyły się z podatku PIT w stolicy (za rok poprzedni). Ta zmiana ma zachęcić do płacenia podatków w stolicy.

W okresie przejściowym  do 30 kwietnia br. dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Wszystkie wydane dotychczas abonamenty zachowują swoją ważność. Dopiero gdy wygasną, ich posiadacze występując o przedłużenie uprawnień będą zobowiązani do udowodnienia rozliczenia się z podatku w Warszawie. Podstawowym warunkiem uzyskania abonamentu pozostaje meldunek (stały lub czasowy) na terenie SPPN. Dzięki temu abonamenty dostają tylko faktyczni mieszkańcy strefy.

Okres obowiązywania karty „N+” wydłużono do pięciu lat, by odpowiadał on terminowi ważności karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, będącej podstawą uzyskania karty „N+” (aktualnie w formie nalepki z kodem RFID zamieszczanej na karcie parkingowej, umożliwiającej identyfikację karty przez system e-kontroli).

Karta „N+” również będzie przysługiwała wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. Osoby wnioskujące o kartę nie będą musiały posiadać prawa jazdy.

Inne usprawnienia

Rada Warszawy przegłosowała również wiele innych zmian upraszczających procedury związane z parkowaniem. Między innymi reklamacje od teraz będzie je można składać na specjalnym formularzu.

Wprowadzono również – na stałe   możliwość uzyskiwania abonamentu mieszkańca drogą elektroniczną i zrezygnowano z zaświadczeń o zameldowaniu przez osoby wnioskujące o abonament (ZDM sprawdzi meldunek w rejestrze CRDBEL).

Wezwania do zapłaty i monity, w przypadku braku takiej opłaty w terminie, będą wysyłane drogą elektroniczną, o ile wcześniej użytkownik strefy się na to zgodzi.

Łatwiej będzie też parkować Honorowym Obywatelom m. st. Warszawy. Otrzymają oni Kartę Honorową, której parametry umożliwią jej odczytanie przez e-kontrolę. Dzięki temu nie ma ryzyka nałożenia opłaty dodatkowej przez e-kontrolę i konieczności jej późniejszego anulowania.

Uchwała wejdzie w życie 1 lutego 2022 r.