null

Spotkania konsultacyjne dotyczące stypendiów dla doktorantów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkania konsultacyjne dotyczące stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów już od 7 czerwca! Zapraszamy do zapisu.

Spotkania konsultacyjne online dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 7-15 czerwca 2022 r. Podczas spotkań będzie możliwość zapoznania się z obszarem badawczym z perspektywy biura zgłaszającego temat i zadania pytań dotyczących potrzeb badawczych miasta.

Terminarz spotkań 

Obszary badawcze, w których prowadzony jest nabór:

 • Dziedzictwo materialne i niematerialne w kontekście zarządzania lokalami użytkowymi
 • Problem marnotrawstwa żywności w placówkach oświatowych w Warszawie
 • Analiza postaw mieszkańców/mieszkanek Warszawy wobec różnorodności społecznej i grup szczególnie narażonych na dyskryminację
 • Potrzeby i problemy grup społecznych doświadczających dyskryminacji i narażonych na nierówne traktowanie w Warszawie
 • Instytucje i organizacje pozarządowe z obszaru kultury jako element sieci przestrzeni publicznych (działalność edukacyjna, prototypowanie użyć oraz animowanie przestrzeni przy instytucjach/organizacjach)
 • Procedura analiz kulturowych i społecznych jako element przygotowania warunków konkursowych dla najważniejszych przestrzeni publicznych oraz centrów lokalnych w Warszawie.
 • Opracowanie ilościowych i jakościowych wskaźników pozwalających określać oraz monitorować miastotwórcze efekty tymczasowego zagospodarowania działek miejskich na cele kultury.
 • Model ruchu aglomeracji warszawskiej - jak mierzyć złożone elementy mobilności miejskiej
 • Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej.
 • Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie.
 • Użytkownicy UTO a transport multimodalny. 

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w spotkaniach poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl.

W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym prosimy o przesłanie pytań z podaniem, którego obszaru dotyczą na adres naukowa@um.warszawa.pl