null

Sportowa integracja na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupka dzieci w białych podkoszulkach z logo Integracyjnego Festiwalu Sportu
Autor: Wojciech Dulnik

Koszykówka, łuki, rzut woreczkiem, dyskołap, szybkie ręce – to dyscypliny wchodzące w skład wieloboju rekreacyjnego na Integracyjnym Festiwalu Sportu. W środowych zawodach w hali sportowej „Koło” przy ul. Obozowej wzięło udział 300 uczniów mazowieckich szkół.

W grach i zabawach podczas Festiwalu obok dzieci w pełni sprawnych wzięli udział uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorzy zaznaczają, że głównym celem imprezy jest integracja młodych ludzi – przez rozwijanie umiejętności współpracy podczas rywalizacji sportowej.

To szczególne zawody. Uczą akceptowania odmienności, równego traktowania wszystkich uczniów. Mają aktywizować z dzieci niepełnosprawnością, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, przyczyniać się do znoszenia dysproporcji społecznych. Wspólna, sportowa zabawa promuje takie wartości, jak opieka nad drugim człowiekiem, uczciwość oraz szacunek dla siebie i innych – mówi zastępczyni prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

W rywalizacji wzięło udział ok. 250 uczniów ze szkół specjalnych oraz 50 ze szkół publicznych. Zawody rozpoczęło wejście wszystkich ekip z własnoręcznie wykonanymi transparentami, flagami. Na końcu każdy uczestnik imprezy – niezależnie od zajętego miejsca – otrzymał pamiątkowy medal i upominki. W wydarzeniu wzięła również udział Straż Miejska, która przygotowała stację poświęconą Pierwszej Pomocy.

Festiwal przeprowadziła Fundacja Kasi Dulnik propagująca aktywność sportową wśród rodzin oraz młodych ludzi. Partnerem głównym imprezy jest m.st. Warszawa, a prezydent stolicy objął Festiwal patronatem honorowym.