null

Sport – 346 mln zł

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W celu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców realizowaliśmy różne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców, m.in. fitness, zumba, aqua zumba, aqua aerobic, joga, treningi biegowe, nordic walking, siatkówka, piłka nożna, karate, judo, łucznictwo, rejsy gondolami, zajęcia z tenisa stołowego, nauka jazdy na deskorolce, nauka jazdy na rolkach, nauka jazdy na łyżwach, trening wioślarski dla uczniów szkół podstawowych, turniej szachów i brydża, zajęcia z samoobrony dla kobiet, gimnastyka dla osób po mastektomii, „Fit mama” oraz specjalne zajęcia dla seniorów, w tym programy takie jak: „Aktywny Senior”, „Sprawny Senior”, „Senior starszy, sprawniejszy”.

Realizowaliśmy także projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Programy szkoleniowo-rekreacyjne:

  • „Aktywny Warszawiak"
  • „Aktywnie nad Wisłą"
  • „Sprawny Maluch”
  • „Pierwszy krok w sporcie”
  •  „Krzepki Junior”
  • „Kręgle blisko domu”
  • „Sportowa Szkoła”
  • „Sportowe Przedszkole”
  • „Od zabawy do sportu”
  • „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe”

W 2023 r. wydatki na sport i rekreację osób z niepełnosprawnościami wyniosły 1,4 mln zł. Na stypendia sportowe oraz nagrody za osiągnięcia sportowe dla warszawskich sportowców i trenerów przeznaczyliśmy 4,5 mln zł. Stypendium sportowe otrzymało 445 osób; średnia wysokość stypendium wyniosła 849 zł/miesiąc. Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymało 55 osób; średnia wysokość nagrody – 7,5 tys. zł.