null

Spis powszechny: 28 sierpnia dniem otwartym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika informująca o spisie powszechnym
Autor: Urząd m.st. Warszawy

W najbliższą sobotę, 28 sierpnia, w godzinach 9.00-13.00 urzędy wszystkich warszawskich dzielnic będą czekać na mieszkańców zainteresowanych udziałem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Należy to zrobić do 30 września 2021 r.   

Punkty spisowe działają od poniedziałku do piątku we wszystkich urzędach dzielnic (w dzielnicy Śródmieście przy ul. Kruczkowskiego 2). W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Prezydent m.st. Warszawy - Gminny Komisarz Spisowy zadecydował o dodatkowym dniu obsługi mieszkańców w najbliższą sobotę. Punkty będą czynne w godzinach 9-13. Ich wykaz jest dostępny na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy. Wypełnić obowiązek spisowy można również poprzez infolinię 22 279 99 99.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do końca września 2021 r. Służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. W Warszawie spisano już około miliona mieszkańców Warszawy.

Pozyskane w ten sposób informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, na podstawie których  w spisie danych będą dzielone środki finansowe i podejmowane decyzje dotyczące dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczności – m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, działalności placówek bibliotecznych, transportu, uruchamiania programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy wykluczonych cyfrowo.