null

Specjalne stypendia na twórców z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika dekoracyjna - na żółtym tle niebieski gołąbek i napis niebieską czcionką po ukraińsku i po polsku: Stypendia interwencyjne dla twórców i twórczyń z Ukrainy
Stypendia interwencyjne dla twórców i twórczyń z Ukrainy | Autor: Staromiejski Dom Kultury

Miasto Stołeczne Warszawa i Staromiejski Dom Kultury wspierają twórczynie i twórców z Ukrainy. Osoby, które nagle opuściły swój kraj, mogą ubiegać się o specjalne stypendia.

Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5 tysięcy złotych będą wypłacane artystkom i artystom, które/którzy zostali zmuszeni do nagłego opuszczenia Ukrainy.  

Celem organizacji Stypendiów Interwencyjnych jest bezzwrotne wsparcie finansowe dla obywateli/obywatelek Ukrainy tworzących w dziedzinie literatury, sztuk wizualnych, muzyki, sztuk performatywnych etc., zmuszonych do opuszczenia kraju w wyniku ataku Rosji na Ukrainę

– czytamy w regulaminie na stronie SDK. Stypendium może być przeznaczone na pokrycie dowolnych kosztów związanych z kontynuacją działalności twórczej stypendystki/stypendysty poza miejscem stałego zamieszkania.

Zainteresowanie stypendiami interwencyjnymi jest bardzo duże, pierwsza transza środków na ten cel została już rozdysponowana. Rada Miasta Stołecznego Warszawy na najbliższej sesji ma przyznać dodatkowe środki.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Staromiejskiego Domu Kultury. Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl