null

Skuteczne pomaganie z „Ochotnikami warszawskimi”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa zaprasza mieszkańców stolicy do zapoznania się z nową ofertą wsparcia dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu dostępną w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy”. Z nadejściem jesieni miasto rozpisało nowy harmonogram wydarzeń, który obejmuje m.in. szkolenia, spotkania, webinary i superwizje z zakresu podnoszenia umiejętności wolontariackich. Oferta jest bezpłatna. Zapisy na portalu www.ochotnicy.waw.pl już trwają!

Chęć działania wspólnie z ludźmi i wzmacnianie własnych kompetencji w tym zakresie to dwa kluczowe elementy, które składają się na skuteczną pomoc innym. Szczególnie wśród koordynatorów i organizatorów wolontariatu podnoszenie kwalifikacji jest bardzo istotne i właśnie w tym chcemy pomagać – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego m.st.Warszawy. Można powiedzieć, że jest to już w zasadzie „zawód”, przy czym jest to dość specyficzne stanowisko – z jednej strony wymaga zdolności organizacyjnych, z drugiej – wyjątkowych umiejętności interpersonalnych. Uczestnictwo w wydarzeniach dostępnych w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy” to także możliwość wymiany informacji i porównania doświadczeń – dodaje.

Oferta dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu

Nowy harmonogram oferty to nowe tematy spotkań, szkoleń, webinarów i superwizji, z których mogą korzystać przedstawiciele podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie. Na koordynatorów i organizatorów wolontariatu czekają  debaty, konkursy, wizyty studyjne. Dodatkowo każdy, kto chce rozwijać swoje kompetencje z zakresu organizacji wolontariatu może skorzystać z poradnictwa, konsultacji czy z mentoringu.

Tematyka spotkań jest bardzo przekrojowa – od  aspektów formalno-prawnych, poprzez relacyjne, aż po zarządcze. Nie ma znaczenia, czy uczestnicy spotkań mają już kilka lat doświadczeń w pracy z wolontariuszami, czy dopiero chcą się przygotować na swoje pierwsze spotkania z ochotnikami. Oferta została tak opracowana, aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. Każdy z tematów został przygotowany z myślą o aktualnie pojawiających się potrzebach i trendach.

Mój udział w spotkaniach adresowanych do koordynatorów wolontariatu w szkole umocnił moje zdolności organizacyjne, a także ułatwił mi dogadanie się na luzie z dziećmi w czasie pandemii. Podczas szkoleń i webinarów wspólnie z innymi uczestnikami wymienialiśmy się pomysłami na działania w jakie można zaangażować najmłodszych i było to dla mnie naprawdę przydatne! – podkreśla Anna Kulikowska, pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 169, która skorzystała z oferty w minionym sezonie.

Oferta dla wolontariuszy

Dla wszystkich wolontariuszy, którzy działają we współpracy ze stołecznymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami miasto przygotowało kilkanaście tematów bezpłatnych szkoleń, które mogą być dla nich przydatne zarówno podczas wolontariatu… jak i poza nim!. Zostały one opracowane m.in. w oparciu o ankietę potrzeb, w której wzięło udział ponad 100 osób. Przykładowe tematy szkoleń, na które można zapisywać się do grudnia br. to: „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”, „NVC – porozumienie bez przemocy”, „W poszukiwaniu swojego stylu zarządzania”, „Tworzenie materiałów graficznych” czy „Storytelling”, który cieszy się niesłabnącą popularnością od wielu edycji.

W ofercie znalazły się także specjalne spotkania konsultacyjne, w których mogą uczestniczyć przede wszystkim ci, którzy w swoim wolontariacie pracują na rzecz osób chorych, starszych, z niepełnosprawnościami czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez udział w konsultacjach grupowych wolontariusze mogą m.in.: wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie inspirować i wzmacniać, dowiedzieć się, jak daną sprawę widzą inni oraz jak sobie radzą w podobnych sytuacjach. Taka nieformalna forma edukacji, to też idealny sposób na zbadanie nowych obszarów pracy, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.

Zapisy na wydarzenia

Terminy i formularze zgłoszeniowe na wszystkie wydarzenia dla organizatorów wolontariatu i dla wolontariuszy znajdują się na Miejskim Portalu Wolontariatu w zakładce Wydarzenia i szkolenia”.

Bezpośrednimi realizatorami wydarzeń w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” prowadzonego przez miasto stołeczne Warszawa są Fundacja Szkoła Liderów (oferta dla wolontariuszy), Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (oferta dla organizatorów wolontariatu) oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (oferta adresowana jest do szkół).

Więcej informacji o promocji i organizacji wolontariatu w Warszawie.