null

Skrzyżowanie na granicy Bielan zostanie przebudowane

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Skrzyżowanie Estrady-Arkuszowa po przebudowie. Wizualizacja
Autor: SZRM Warszawa

Wiosną rozpocznie się przebudowa skrzyżowania bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach. Podpisana właśnie umowa z firmą Balzola na realizację prac budowlanych przewiduje, że skrzyżowanie będzie gotowe za rok.

Już wkrótce skrzyżowanie bielańskich ulic Arkuszowej i Estrady z ul. 3 Maja w Mościskach (gmina Izabelin) stanie się bezpieczniejsze, a przejazd przez nie łatwiejszy. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą Balzola na wykonanie robót związanych m.in. z przebudową istniejących jezdni i wyznaczeniu dodatkowych pasów do skrętu. Wybudowane będą też chodniki i przystanek autobusowy. Droga będzie mieć nowe odwodnienie i oświetlenie. Prace obejmą również przebudowę sygnalizacji świetlnej, infrastruktury teletechnicznej, wodociągu, sieci elektroenergetycznej oraz gazowej.

Realizacja inwestycji jest wynikiem porozumienia, które m.st. Warszawa zawarło z województwem mazowieckim i gminą Izabelin. Projekt przebudowy skrzyżowania zapewniła gmina Izabelin.

Współpraca przy tym projekcie pomiędzy samorządami województwa mazowieckiego, Warszawą i Izabelinem to doskonały przykład dobrego współdziałania dla poprawy jakości życia mieszkańców – mówi Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. – Rozbudowa najważniejszego skrzyżowania dla Gminy Izabelin usprawni komunikację zarówno do, jak i z Warszawy. Dla nas, mieszkańców Izabelina jest to „brama” do stolicy, gdzie większość z nas pracuje. Ma to znaczenie również dla mieszkańców Warszawy, którzy odwiedzają Puszczę Kampinoską – dodaje Dorota Zmarzlak.

Przebudowa skrzyżowania potrwa rok i będzie kosztowała 11,4 mln zł.