null

Skorzystaj z miejskiej dotacji na ekologiczne inwestycje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dodatkowy nabór wniosków na ekologiczne inwestycje

Za dwa dni rusza kolejny nabór wniosków o dotacje na eko-inwestycje. Warszawiacy mogą uzyskać wsparcie na montaż instalacji OZE, usunięcie azbestu, likwidację szamba czy na małą retencję. W ubiegłym roku na dotacje dla ekologicznych zadań miasto wydało około 34 mln zł.

Dotacje na realizację ekologicznych inwestycji są przyznawane przez miasto co roku. Nabór wniosków na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r. rozpoczyna się 1 września i kończy – w zależności od konkretnej dotacji – 31 stycznia lub 31 marca 2024 r. Niezależnie, przez cały rok miasto udziela również dofinansowania na likwidację kopciuchów.

Z miejskiego programu wsparcia mogą skorzystać m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje. Podmioty ubiegające się o dotację powinny pamiętać, że aby ją uzyskać – rozpoczęcie realizacji inwestycji może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegóły dotyczące dotacji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl.

Dotacja na instalacje OZE

Mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych. Wnioski przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r. Co ważne: nieruchomość, dla której ma być przyznane dofinansowanie, nie może być ogrzewana kopciuchem ani kotłem olejowym, a wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który ma udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością.

W zależności od konkretnego rodzaju instalacji, maksymalna wysokość dotacji może wynieść 15, 30 lub 40 tys. zł. Szczegółową informację można znaleźć w tabeli na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

W latach 2019-2022 Warszawa udzieliła 3,6 tys. dotacji na montaż instalacji OZE na łączną kwotę niemal 39 mln zł. Najwięcej wniosków od mieszkańców dotyczyło montażu paneli fotowoltaicznych.

Dotacje do małej retencji

Na dofinansowanie mogą liczyć mieszkańcy inwestujący w tzw. małą retencję, czyli instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Maksymalne wsparcie sięga do 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym nie może ono przekroczyć 4 tys. zł dla osób fizycznych oraz 10 tys. zł dla pozostałych podmiotów.

Program dofinansowania tzw. małej retencji ruszył w 2020 roku. Od tego czasu do końca ubiegłego roku miasto wydało na ten cel ponad 5 mln zł.

Termin przyjmowania wniosków o dotacje mija 31 marca 2024 r. Co ważne, wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który ma udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością.

Dotacje na usuwanie azbestu

Zgodnie z prawem właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na usunięcie wyrobów lub odpadów zawierających azbest do końca 2032 r. Jednak Warszawa zachęca do tego już teraz i udziela dotacji w wysokości nawet 100 proc. poniesionych kosztów. Dofinansowanie obejmuje demontaż, pakowanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Tylko w latach 2019-2022 wysokość miejskich dotacji na usunięcie azbestu wyniosła niemal 9 mln zł.

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r.

Dofinansowanie na likwidację szamba i przyłączenie do miejskiej sieci

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek to zrobić. Wyjątek stanowią nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Warszawa udziela dotacji w wysokości 6 tys. zł na likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Aby ubiegać się o dofinansowanie na inwestycję, która ma zostać zrealizowana w 2024 roku, należy złożyć wniosek najpóźniej do 31 marca 2024 r. Co ważne, wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który ma udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością.

W latach 2019-2022 miasto wydało na ten cel łącznie około 6,2 mln zł.