null

Seniorze, nie daj się oszukać!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
spotkanie UM Warszawa i Komendy Stołecznej Policji z mieszkańcami w kinie Muranów

„Seniorze. Babciu, Dziadku... Nie daj się oszukać. Bądź bezpieczny!” to publikacja przygotowana przez Miasto Stołeczne Warszawa i Komendę Stołeczną Policji. Od lat prowadzą kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do seniorów, której celem jest przeciwdziałanie oszustwom.

Prezentacja wydawnictwa odbyła się w kinie Muranów. Na sali zgromadzili się seniorzy, uczniowie oraz inne osoby, które zajmują się tematyką senioralną.

Od 2014 roku Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z policjantami organizują spotkania z seniorami. Pomimo prowadzonych przez te lata działań, wiele starszych osób dalej pada ofiarą oszustów, którzy działają metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”. Przestępcy w swoich działaniach są bezwzględni. Wykorzystują Wasze uczucia, empatię i chęć niesienia pomocy innym – tym, którzy o nią proszą – podkreślał Michał Domaradzki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Statystyka i liczby

Podczas spotkania omówiono podstawowe dane statystyczne. Wynika z nich, że głównymi ofiarami oszustw na tzw. „wnuczka” są osoby powyżej 80 lat. Co roku liczba dokonanych przestępstw plasuje się na podobnym poziomie. W 2022 roku na terenie stołecznego garnizonu (Warszawa i pobliskie powiaty) odnotowano 378 oszustw.

Największe wrażenie zrobiły kwoty strat. W 2022 roku, w wyniku przestępstw metodą „na wnuczka”, seniorzy stracili łącznie ponad 25 mln zł. To najwyższa kwota od 5 lat., która dodatkowo potwierdza, że działania prewencyjne są niezbędne. Od początku 2023 roku oszuści wyłudzili już 130 tys. zł. 

Poradnik dla seniora

Informator zawiera krótką charakterystykę działania sprawców i opis ich metod oraz zalecane zasady postępowania, które ochronią seniora przez oszustem. Można w nim również znaleźć przykłady „Ku przestrodze – Z kroniki policyjnej”, czyli opisane sytuacje z prawdziwego życia, a także miejsce na notatki, tabele do uzupełnienia o numery m.in. administracji osiedla czy lekarza rodzinnego. Jednocześnie senior znajdzie tam dane do służb, z którymi powinien się kontaktować w przypadku problemów.

Materiał jest dostępny w formie elektronicznej, natomiast wersję papierową będzie można otrzymać podczas spotkań organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendę Stołeczną Policji. 

dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podczas spotkania organizowanego z Komendą Stołeczną Policji z mieszkańcami w kinie Muranów

Załączniki: