null

Samorządy o równości i prawach człowieka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Magdalena Czarzyńska-Jachim, wice3pryzent Sopotu i Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy
Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu i Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy | Autor: Rafał Motyl

W Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania, zorganizowane przez Związek Miast Polskich. W dzisiejszej dyskusji wzięła udział również wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Jak wspierać uchodźczynie; jakie są cele i założenia Rad Kobiet w polskich miastach; jakie korzyści może przynieść Plan Równości Płci – to część z tematów poruszanych podczas dzisiejszego spotkania w Pałacu Kultury i Nauki. Przedstawiono tam również Białą Księgę – 300-stronicowy raport podsumowujący majowy Samorządowy Okrągły Stół – Pomoc Ukrainie. Dokument, który wskazuje problemy związane z brakiem polityki migracyjnej i systemowego wsparcia, ma zostać przekazany prezydentowi Andrzejowi Dudzie. O konkretnych wyzwaniach dla samorządów w tym kontekście mówiła Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

W Polsce nie ma polityki integracyjnej tworzonej przez rząd. Bez polityk migracyjnych samorządy zostaną same – bez środków finansowych i z zadaniami wychodzącymi poza ich kompetencje. Wciąż apelujemy o rozwiązania systemowe, które są potrzebne natychmiast – mówiła Aldona Machnowska-Góra.

Temat wojny w Ukrainie pojawił się również podczas kolejnych części dzisiejszego posiedzenia. Przedstawicielki samorządów – m.in. Hrubieszowa – opowiedziały o sytuacji, która zastała ich w pierwszych dniach konfliktu. Jednym z tematów spotkania było także wsparcie dla uchodźczyń oraz coraz większa liczba ukraińskich Romów w Polsce.

Prawa człowieka i równość

Jednym z ważniejszych tematów omawianych na dzisiejszym posiedzeniu komisji była również idea Miast Praw Człowieka. Związana z tym publikacja przedstawia opis dobrych praktyk i wyzwań, z jakimi mierzą lub mierzyły się lokalne samorządy. To cenny zbiór inspiracji i rozwiązań wdrażanych w polskich miastach w zakresie praw człowieka, równości i różnorodności. Podczas dzisiejszego spotkania w kontekście Miast Praw Człowieka wybrzmiała ważna rola partnerstwa i współpracy między obywatelami a  samorządem.

Przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego omawiała również Plan Równości Płci dla m.st. Warszawy.

Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich zainaugurowała swoją działalność w lutym 2021 r.

Związek Miast Polskich

ZMP to najstarsza polska organizacja samorządowa, która m.in. wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.