null

Samorządowy Okrągły Stół: we Wrocławiu rekomendacje do „białej księgi”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
w oświetlonej Hali Stulecia przy okrągły stole obradujący, czerwono-ciemne barwy
Obrady Samorządowego Okrągłego Stołu

Zakończyły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu. Przedstawiciele samorządu, rządu, Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, biznesu i nauki przygotują tzw. „białą księgę”. Będzie to zestaw rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy.

Zestaw propozycji przygotowało ponad 120 ekspertów, samorządowców i przedstawicieli NGO, którzy pracowali nad 8 obszarami m.in. rynkiem pracy, mieszkalnictwem, edukacją i nauką, bezpieczeństwem, finansami czy legislacją. Dokument trafi niebawem do Premiera, Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Organizatorem wydarzenia było Miasto Wrocław. Specjalne wideo w związku z obradami w Polsce przygotował dla Wrocławia mer Kijowa, Witalij Kliczko.

Przekazuję Wam wszystkim najszczersze pozdrowienia. Wam, uczestnikom Samorządowego Okrągłego Stołu. A także dziękuję. Dziękuję za okazaną pomoc. Za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy, za przekazanie broni defensywnej, która jest nam teraz tak potrzebna do obrony naszej ojczyzny. Obrony naszych rodzin, dzieci, do obrony naszej przyszłości – powiedział Kliczko.

Samorządowcy o swoich działaniach

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa referował działania samorządowców podejmowane od pierwszych dni wojny na Ukrainie, a Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, zwracał uwagę na kluczową rolę organizacji pozarządowych w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym. –

Obecny kryzys pokazał rolę i znaczenie organizacji pozarządowych – mówił Bendyk, zwracając uwagę na potrzeby dot. zmian w finansowaniu NGO i zmian w modelu współpracy z organizacjami społecznymi.

Obrady Samorządowego Okrągłego Stołu prowadził Jacek Karnowski, prezydent Sopotu:

Solidarność, okrągły stół, zaufanie – te 3 słowa dziś we Wrocławiu są najważniejsze. My samorządowcy, rękami Jacka Sutryka, wzięliśmy sprawy w swoje ręce i zorganizowaliśmy ten stół, aby rozmawiać. Bo wiemy ze dziś potrzebne jest wzajemne zaufanie, by pomagać uchodźcom. – mówił prowadzący obrady Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, z którego inicjatywy zorganizowane zostało wydarzenie.

Działania z perspektywy stolicy Polski omawiała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy:

745 tys. uchodźców z Ukrainy przyjechało do Warszawy, a 300 tys. zostało z nami. To ogromna liczba. Szacujemy, że samych dzieci mamy dodatkowo ok 100 tys. Do pierwszego września i rozpoczęcia roku szkolnego potrzebujemy ok. 70 dodatkowych placówek oświatowych. Ale pamiętajmy, że mury szkół nie uczą. Podobnie jak nie leczą mury szpitali. Dlatego musimy pamiętać o ludziach, kadrach – mówiła wiceprezydent Warszawy, a Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi komentowała braki prawne dot. opieki psychologicznej dzieciom z Ukrainy.

8 obszarów tematycznych

Dzień wcześniej (w niedzielę) ponad 120 ekspertów, samorządowców, przedstawicieli 40  organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu opracowała zbiór rekomendacji, które będą składać się na „białą księgę”. Dyskusje toczyły się przy 8 podstolikch tematycznych, a podczas obrad Samorządowego Okrągłego Stołu ich koordynatorzy referowali wypracowany materiał. Warszawskie rekomendacje przedstawiała także wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra. Były to m.in. rozpoczęcie pracy nad krajową polityką migracyjną, prace nad rządowym wsparciem gmin w zakresie inwestycji mieszkaniowych i remontów pustostanów oraz przekazania terenów skarbu państwa gminom na inwestycje budownictwa komunalnego i tanich mieszkan na wynajem. Zdaniem władz stolic konieczne jest natychmiastowe zwiększenie budżetu Funduszu Dopłat BGK, z którego udzielane są bezzwrotne dotacje na budownictwo mieszkaniowe komunalne, społeczne, remonty i przeciwdziałania bezdomności. 1 mld zaplanowany na 2022 r. został już wyczerpany, na rok 2023 zaplanowane jest 1 200 mln zł.- kwoty absolutnie  niewystarczające.

Apelujemy o zwiększenie budżetu jeszcze w 2022 r i kontynuowanie naboru oraz podwojenie do 2 500 mln budżetu na przyszły rok oraz uleastycznienie warunków przydzielania i zmniejszenie wymaganego wkładu własnego – mówiła Aldona Machnowska-Góra.

Inna rekomendacja dotyczyła przygotowania i wdrożenia rządowych programów nauki j. polskiego dla dorosłych, nauki zawodu, przyspieszenia i ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych, szczególnie w obszarze edukacji, ochrony zdrowia i usług opiekuńczych.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji w tym m.in. przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego, rektorzy uczelni, członkowie Parlamentu i Komisji Europejskiej czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta RP.

ludzie obradujący przy stoliku, kolorowe wnętrze
Zobacz galerię (2 zdjęć)