null

Samolot fotogrametryczny lata już nad Warszawą

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Samolot nad stolicą, zdjęcie z kokpitu, widoczne skrzydło i zabudowania poniżej
Z samolotu Partenavia Vulcanair P68 zostanie wykonanych ponad 165 tys. fotografii, które zasilą zasoby Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy.

Nad Warszawą można już obserwować charakterystycznie poruszający się samolot. Z jego pokładu wykonywane są najnowsze zdjęcia lotnicze miasta.

W tym roku po raz pierwszy oprócz standardowych zdjęć pionowych pozyskane zostaną także cztery komplety zdjęć ukośnych (dla czterech stron świata) oraz tzw. chmura punktów LIDAR w wysokiej rozdzielczości. Do realizacji zadania potrzeba 3-4 dni bezchmurnej pogody.

Samolot Partenavia Vulcanair P68 (dwusilnikowy górnopłat ze stałym podwoziem) wystartował już z lotniska Babice. Będzie latał na wysokości od 1425 do 1489 metrów, z prędkością około 222 km/h. Fotografując, pokona dystans ponad 2800 kilometrów.

 

Łącznie zostanie wykonanych ponad 165 tys. fotografii. Rozdzielczość terenowa zdjęć, zarówno pionowych jak i ukośnych, wyniesie 5 cm. Chmura punktów LIDAR pozyskana zostanie z wysoką rozdzielczością 30 pkt/mkw.

Trasę przelotu można śledzić np. na stronie flightradar24.com, wyszukując znaki rejestracyjne samolotu SP-OPG. Link do dzisiejszego lotu.

Z pozyskanych fotografii i danych fotogrametrycznych powstanie ortofotomapa, zestaw 4 fotoplanów ukośnych, sklasyfikowana chmura punktów oraz – co jest nowością w Warszawie – ciągły model 3D miasta, tzw. „mesh”.

Produkty zasilą zasoby Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy, obecnie największego zbioru danych przestrzennych dotyczących obszaru stolicy, służącego zarówno mieszkańcom, jak i urzędnikom w ich codziennej pracy. Baza stanowi nieocenioną pomoc m.in. przy wykonywaniu analiz urbanistycznych, sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontroli stanu i zmian w zagospodarowaniu nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości, projektowaniu zieleni, ochrony środowiska a także zarządzaniu kryzysowym.

Po zakończeniu prac zostaną udostępnione mieszkańcom oraz innym interesantom na stronach internetowych miasta.