null

S3KTOR 2014 - mieszkańcy wybierają najlepszą inicjatywę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
S3KTOR 2014 - mieszkańcy wybierają najlepszą inicjatywę
S3KTOR 2014 - mieszkańcy wybierają najlepszą inicjatywę

Warszawa po raz piąty organizuje konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową zrealizowaną na rzecz stolicy w 2014 roku. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 163 projektów, to prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku.

Spośród 44 nominowanych aktywności każdy do końca kwietnia ma szansę wskazać, która z nich jest najlepsza. Zapraszam wszystkich warszawiaków do głosowania. Przedsięwzięcie, o największej liczbie głosów poparcie otrzyma prestiżową nagrodę mieszkańców – mówi Urszula Majewska, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

Laureata nagrody mieszkańców, nagrody Grand Prix oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych poznamy na uroczystym podsumowaniu konkursu S3KTOR 2014, które odbędzie się w czerwcu.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym głosowaniu będzie przejazd Tramwaju Promocyjnego w niedzielę, 26 kwietnia, w godzinach 12.00-21.00, w którego przestrzeni nominowane organizacje będą mogły zaprezentować się i zachęcić do oddania głosu na wybraną inicjatywę.

W stolicy, zarejestrowanych jest blisko 12 000 organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń i fundacji społecznych tak zwanego trzeciego sektora, złożonych z aktywnych mieszkańców. Miasto wspiera ciekawe i godne naśladowania inicjatywy, zwłaszcza lokalne, poprzez współpracę finansową lub pozafinansową. Aby pokazać i docenić działania organizacji został ogłoszony konkurs promujący działalność trzeciego sektora. Nagrody te promują działania społeczne oraz zaangażowanie na rzecz innych, na rzecz mieszkańców stolicy. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których wzięło udział ponad 500 inicjatyw. W konkursie mogą brać udział jedynie inicjatywy, które były realizowane w roku kalendarzowym poprzedzającym konkurs, niezależnie od terminów ich rozpoczęcia oraz zakończenia.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej lub profilu facebookowym.