null

Ruszyły zabiegi pielęgnacyjne w warszawskich lasach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie ukazujące zamieranie Lasu Kabackiego przez jemiołę
Autor: Lasy Miejskie - Warszawa

Poprawa zdrowotna drzewostanów i zwiększenie bioróżnorodności – to główne cele zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez Lasy Miejskie – Warszawa. Pierwsze prace rozpoczęto w dzielnicy Wesoła, kolejne planowane są jeszcze w Wawrze, na Ursynowie, Bemowie, Białołęce i Bielanach.

Jesień jest jednym z bardziej intensywnych okresów w roku na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenach leśnych. Ich zakres potrafi być bardzo szeroki – od wycinki drzew w ramach tak zwanej „trzebieży”, po wprowadzanie nowych nasadzeń w związku z przebudową drzewostanów. Konkretne wytyczne w tym zakresie określają Plany Urządzenia Lasu – sporządzane raz na 10 lat dokumenty, wskazujące jaka jest struktura danego lasu oraz jakie działania podejmować, aby wzmacniać jego stabilność i zapewnić trwałość.

Co dokładnie robią leśnicy?

Główne prace pielęgnacyjne to tak zwana „trzebież”, czyli usuwanie w lesie konkretnych, pojedynczych drzew – zamierających, zasiedlonych przez szkodniki, z widocznymi objawami chorobowymi lub uszkodzeniami. Podczas trzebieży usuwane są również obce, w tym inwazyjne gatunki drzew, a także część drzew zdrowych, rosnących zbyt gęsto. Wycinka tych ostatnich ma na celu stworzenie przestrzeni dla sąsiadujących drzew w celu rozbudowy ich koron i umożliwienia optymalnego wzrostu. Dzięki usunięciu pojedynczych egzemplarzy, pozostałe drzewa mają do dyspozycji więcej zasobów, dzięki czemu mogą lepiej i stabilniej się rozwijać.

Często zdarza się, że pracownicy Lasów Miejskich – Warszawa muszą przeprowadzić wycinkę, aby usunąć drzewa zlokalizowane blisko szlaków komunikacyjnych, których stan bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu.

Gdzie leśnicy przeprowadzą prace?

Prace, które prowadzone są obecnie w dzielnicy Wesoła (okolice ulic: Warszawskiej, Podleśnej, Wawerskiej, Mickiewicza i Asnyka) potrwają do końca roku. Również do tego czasu powinny zakończyć się zabiegi, które planowane są w pozostałych dzielnicach Warszawy: Wawer (Las Matki Mojej), Ursynów (Las Kabacki), Bemowo (Las Bemowo), Białołęka (okolice ul. Płochocińskiej) i Bielany (otulina rezerwatu „Las Bielański”).

Każde z miejsc objętych pracami zostanie odpowiednio oznakowane przez pracowników Lasów Miejskich – Warszawa.