null

Ruszyły szczepienia seniorów przeciw COVID-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szczepienia seniorów powyżej 80 r.ż. wykonywane w Szpitalu Południowym/fot. R. Motyl
Szczepienia seniorów powyżej 80 r.ż. wykonywane w Szpitalu Południowym/fot. R. Motyl

Pierwsi pacjenci 80+, którzy zarejestrowali się na szczepienia przeciw COVID-19, otrzymali dawki szczepionek w punkcie uruchomionym w Szpitalu Południowym.

Tej placówki nie obowiązuje rządowy limit 30 szczepionek na tydzień, dlatego do końca tygodnia szpital zamierza zaszczepić blisko 1,8 tys. seniorów. 

Mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską służbę zdrowia: - Jesteśmy gotowi na szczepienia warszawskich seniorów, dlatego ponad 40 z blisko 260 punktów szczepień, które utworzono w Warszawie, zorganizowaliśmy w miejskich placówkach. Przypominam jednak, że zgodnie z wytycznymi rządowymi punkty szczepień mogą zaszczepić przeciw COVID-19 tylko 30 pacjentów tygodniowo! Tymczasem w samej Warszawie mieszka blisko 107 tys. osób powyżej 80 r.ż., a w kolejce czekają kolejni seniorzy. Pocieszający jest fakt, że w Szpitalu Południowym, w którym wkrótce zacznie działać tymczasowy szpital „covidowy”, możemy szczepić ponad rządowy limit. Dlatego w tym punkcie zamierzamy zaszczepić ok 1,6-1,8 tys. seniorów 80+ do końca tygodnia.

Jak podkreśla wiceprezydent Kaznowska, Warszawa razem z innymi miastami zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich, postuluje do rządu o rozpoczęcie już przygotowań do organizacji szczepień dla kolejnych grup obywateli, w tym nauczycieli oraz opiekunów żłobkowych. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, pracownicy sektora oświaty i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz służby mundurowe, zostali włączeni do etapu Ic. 

Wszystkie działania uzależnione są jednak od dostaw szczepionek.

Wsparcie dla powstańców podczas szczepień przeciw COVID-19

Warszawa przygotowała specjalne wsparcie dla powstańców warszawskich podczas szczepień przeciwko COVID-19. Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego każdy powstaniec otrzyma specjalną opiekę - pomoc wolontariusza i bezpłatny transport do miejskiego punktu szczepień. Natomiast do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu. Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 726-290-189, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy przygotowanej przez miasto.

Transport dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami 

Warszawa organizuje transport dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Będziemy realizować przewozy transportem niespecjalistycznym i specjalistycznym. W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawniona jest osoba, która porusza się na wózku i nie jest w stanie korzystać z pojazdów osobowych. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej. Koordynacją przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień zajmuje się Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia u kierowcy o posiadanym aktualnym  orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu  znacznym o kodzie R lub N  lub odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Powyższe oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca transportu osobowego będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Od 25 stycznia osoby spełniające powyższe kryteria mogą umawiać transport pod specjalnym numerem telefonu: (22) 333-44-33 na hasło: „Wawa Taxi bez barier – szczepienia przeciwko Covid-19”. Transport należy umawiać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Transport dla niesamodzielnych seniorów 70+

Przypominamy, że we wszystkich dzielnicach miasta działają dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, ośrodków pomocy społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. W ramach swojej działalności pomogą i poinformują o najważniejszych zasadach dotyczących szczepień, punktów szczepień oraz możliwości pomocy. Transport dla osób powyżej 70. roku życia organizowany będzie dla osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień. Osoby niesamodzielne, niezamożne i samotne mogą skontaktować się w sprawie transportu z dzielnicowym zespołem „Warszawa Wspiera”. Pracownik dzielnicowego zespołu wsparcia zweryfikuje możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie m.in. poprzez współpracę z OPS i przekaże zlecenie np. straży pożarnej. 

Mobilne zespoły szczepień - kto może skorzystać?

Osoby z niepełnosprawnościami i niesamodzielne, które nie mogą dotrzeć do punktów szczepień COVID-19, mogą korzystać ze szczepień wykonywanych przez zespoły wyjazdowe.

W punktach szczepień utworzonych w miejskich przychodniach, została przewidziana możliwość wykonania szczepionki przez zespoły wyjazdowe w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.  

Aby umówić szczepienie przez zespół wyjazdowy, należy skontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią pod numerem 989 lub bezpośrednio z wybranym punktem szczepień i koniecznie zaznaczyć, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się skorzystać z mobilnego punktu szczepień. 

Zespoły wyjazdowe będą przyjeżdżać do miejsca zamieszkania lub przebywania pacjenta i dokonywać szczepień na miejscu. Lekarz z zespołu wyjazdowego może również dokonać kwalifikacji do szczepień. Pacjent otrzyma dwie dawki szczepionki z kilkutygodniowym odstępem, więc mobilny punkt szczepień odwiedzi go dwukrotnie. 

Pacjent przed podaniem szczepionki zostanie zbadany przez lekarza. Specjalista przeprowadzi z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia. Pacjent wypełni też ankietę, którą dostarczy zespół wyjazdowy. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, to osoba zostanie zaszczepiona w domu. Po szczepieniu należy odczekać 15-30 minut, aby upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwałtowna reakcja organizmu.

Więcej informacji o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19: gov.pl/web/szczepimysie.

Szpital Południowy planuje zaszczepić w tygodniu blisko 1,8 tys. seniorów 80+/fot. R. Motyl