null

Ruszyło drążenie kolektora Lindego Bis

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budowa kolektora Lindego Bis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie rozpoczęło budowę jednego z najważniejszych dla bezpieczeństwa stolicy kolektorów tranzytowo-retencyjnych – Lindego Bis. Głowica z tarczą drążącą o imieniu „Rozalia” do końca 2023 roku wybuduje nowy kanał.

Kolektor Lindego Bis, o długości około 4 km i średnicy 2 m, zostanie ułożony na głębokości od 5 do nawet 14 m. Jego trasa przebiega na terenie Bielan w rejonie ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie połączony z istniejącym kolektorem Burakowskim. Lindego Bis przejdzie m.in. pod linią warszawskiego metra i w tym miejscu zostanie wykonany z rury o średnicy 1,6 m umieszczonej wewnątrz większej rury osłonowej. Tarcza „Rozalia” ma średnicę prawie 2,5 m, a cały zestaw drążący waży 55 t i posuwa się z prędkością od 10 do 16 m na dobę z siłą nacisku do 1200 t. Prace są prowadzone przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wykonawca, czyli konsorcjum, w skład którego wchodzą Inżynieria Rzeszów i ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, buduje kolektor metodą bezwykopową, która minimalizuje uciążliwości dla mieszkańców związane z organizacją ruchu.

Kolektor Lindego Bis – czemu posłuży ta inwestycja?

Docelowo kolektor Lindego Bis przejmie część ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciąży kanalizację funkcjonującą w tych dzielnicach.

Decyzje dotyczące budowy kolektorów tranzytowo-retencyjnych na terenie Warszawy są wynikiem m.in. obserwacji zmian klimatycznych – urządzenia te pozwolą minimalizować ryzyko występowania takich zjawisk, jak zalewiska i podtopienia powstające w czasie gwałtownych i obfitych opadów. Kolektor Lindego Bis jest jednym z kilku kluczowych dla bezpieczeństwa miasta kolektorów – mówi Marek Smółka, rzecznik prasowy MPWiK Warszawa.

Obecnie, wzdłuż Wisły na północ od Mostu Gdańskiego, MPWiK buduje największy z nich – Wiślany. Trwają także ostatnie przygotowania do rozpoczęcia budowy kolektora Mokotowskiego Bis, który powstanie wraz z nową linią tramwajową wzdłuż ul. Gagarina. Inwestycje te, wraz z oddanym w 2020 r. zbiornikiem na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”, zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej o około 140 tys. m3. Podczas największych ulew, poprzez zatrzymywanie wód opadowych, nie tylko ograniczą powstawanie zalewisk, ale także zminimalizują ryzyko uruchamiania się przelewów burzowych i zrzutów mieszaniny ścieków oraz wód opadowych do Wisły.

Inwestycja Lindego Bis o wartości 129 mln zł, współfinansowana ze środków unijnych, jest realizowana w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. MPWiK Warszawa zawarło umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tarcza drążąca Rozalia przewożona nocą na platformie na plac budowy.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Nocne przenoszenie tarczy drążącej Rozalia do podziemnego wykopu za pomocą dźwigu. Na placu budowy także robotnicy oraz kontenery.
Tarcza drążąca Rozalia na placu budowy.
Tarcza drążąca Rozalia na placu budowy. Po lewej stronie pracownicy ubrani w pomarańczowe odblaskowe kamizelki.
Miejsce, w którym zacznie pracować tarcza drążąca Rozalia podczas budowy kolektora Lindego Bis