null

Ruszyła wystawa plenerowa w ramach kampanii „Dobre Cele”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie stelaże z wystawą. W tle budynek ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury oraz fragment budynku po lewej stronie.
Wystawa przed ZODIAKIEM

„Dobre cele” to tytuł wystawy plenerowej, którą można oglądać na placu przed ZODIAKIEM Warszawskim Pawilonem Architektury przy Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Ekspozycja będzie dostępna do 4 kwietnia br.

Wystawa, którą można już oglądać w centrum Warszawy, prezentuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pokazuje też warszawiakom, jak swoimi codziennymi wyborami i działaniami mogą zmienić swoje najbliższe otoczenie i polepszyć własną jakość życia.

Stolica aktywnie angażuje się w projekty realizowane na rzecz zrównoważonego rozwoju, których wspólnym celem jest podniesienie jakości i standardu życia warszawiaków oraz poradzenie sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu. Dlatego Warszawa już dziś podejmuje działania, które pozwolą miastu osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Stolica intensywnie pracuje nad Zieloną Wizją Warszawy. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, dzięki któremu powstanie długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia neutralności klimatycznej przez miasto. Zielona Wizja Warszawy może przyczynić się do rewolucyjnych zmian w niektórych obszarach i całkowicie przeobrazić sposób funkcjonowania miasta. Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej budynków, uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, zazielenianie miasta – to tylko niektóre elementy powstającej koncepcji. Z najważniejszymi założeniami Zielonej Wizji Warszawy można zapoznać się na wirtualnej platformie.

To, w jakich warunkach środowiskowych pracujemy i żyjemy, jest obecnie kluczowym parametrem przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w danym miejscu przez firmę czy też przez talenty myślące o relokacji. Ta jakość życia nie jest już jedynie rozpatrywana w aspekcie społeczno-ekonomicznym, ale właśnie coraz powszechniej w znaczeniu warunków środowiskowych, w których funkcjonujemy – mówi Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Wystawa realizowana jest w ramach kampanii edukacyjnej „Dobre Cele”, która skupia się na promocji Agendy 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych jednogłośnie przez wszystkie państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Kampania ma wskazywać, jak codziennymi wyborami obywatele mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska i jakości życia, tak aby cele wskazane w Agendzie zostały osiągnięte przez świat do 2030 roku. Materiały na wystawę powstały we współpracy z ekspertami z ponad 40 organizacji pozarządowych.

Przeprowadzone przez nas badanie jednoznacznie pokazało, że Polacy do zaangażowania się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju potrzebują przede wszystkim konkretnej wiedzy oraz przykładów działań, jakie mogą podjąć. Na tym właśnie skupiamy się w kampanii edukacyjnej Dobre Cele. We współpracy z licznymi partnerami (m.in. NGO, samorządy lokalne, media), w prosty i przyjazny sposób, pokazujemy wyzwania przed jakimi stoi nasz kraj i jak każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji – mówi Małgorzata Żochowska, koordynatorka Dobrych Celów.

Więcej informacji o samej kampanii można znaleźć na stronie: dobrecele.pl

Kolorowe kwadratowe kafelki. Na każdym z nich wymieniony jest jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju wraz z obrazującą go niewielką grafiką.