null

Ruszają prace nad gminnym programem rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pałacyk Konopackiego
Autor: Paweł Wiszomirski, Klaudyna Desperat

Warszawa pracuje nad nowym programem rewitalizacji miasta. Na początek zostaną określone granice obszaru, który jest zdegradowany i wymaga wsparcia w pierwszej kolejności. Dziś ruszają konsultacje społeczne.

Zakończyliśmy prace nad określeniem obszaru zdegradowanego w Warszawie. Obszar obejmujący 3 dzielnice: Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek został wyznaczony jako obszar rewitalizacji, który zostanie objęty działaniami w ramach nowego programu. Chcemy skorzystać z narzędzi, jakie daje ustawa o rewitalizacji z 2015 roku i w kolejnych miesiącach wyznaczyć nowe cele oraz priorytety GPR 2030 – powiedziała wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra. – Cały czas realizujemy i kończymy projekty Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku – dodała.

Program na lata 2015-2022, którego celem była rewitalizacja części prawobrzeżnej Warszawy dobiega końca. Wciąż jednak w tej części miasta są rejony, które potrzebują dodatkowego miejskiego wsparcia, aby podnieść komfort życia ich mieszkańców i wyrównać ich szanse względem pozostałych warszawiaków. Ponadto regulacje prawne z 2015 roku umożliwiają  wykorzystanie nowych narzędzi, które pozwolą na bardziej uporządkowaną zabudowę mieszkaniową zapewniającą wygodny dostęp do żłobków, szkół czy terenów zielonych.

Na zlecenie m.st. Warszawy wykonano diagnozę, dzięki której wiadomo, gdzie znajdują się obszary najbardziej zdegradowane i najpilniej wymagające interwencji. Z badania wynika, że są to tereny, których również ich mieszkańcy częściej borykają się z różnymi problemami społecznymi i mimo intensywnych działań prowadzonych od wielu lat, to przede wszystkim dzielnice prawobrzeżnej Warszawy są w najtrudniejszym położeniu.

Rozpoczynające się konsultacje społeczne na pierwszym etapie dotyczą tylko wyboru obszaru, który zostanie objęty planowanym programem. Natomiast w kolejnych krokach m.st. Warszawa wspólnie z mieszkańcami zdecyduje o szczegółach programu.

W ramach kończącego się Zintegrowanego Programu Rewitalizacji realizowanego przez Warszawę od roku 2015 udało się poprawić komfort życia wielu mieszkańców prawobrzeżnych dzielnic, np.: na Pradze-Północ w 2008 roku zaledwie 2% z 441 miejskich budynków było wyposażonych w ogrzewanie centralne, a obecnie dostęp do tej usługi ma 56% lokali. Co więcej – przeprowadzono kompleksową modernizację 741 lokali mieszkaniowych, czyli m.in.: wymieniono dachy, stropy, wszystkie instalacje i przeprowadzono remont klatek schodowych. Oprócz budynków mieszkalnych wyremontowano także m.in.: Teatr Baj, Centrum Przedsiębiorczości Targowa i Pałacyk Konopackiego.

Rewitalizacja jest procesem, który służy temu, aby obszary miasta, gdzie kumulują się problemy – przede wszystkim społeczne – doprowadzić do stanu, w którym nie będą wyróżniać się na tle całego miasta. Jego przebieg, w tym etap przygotowań, regulują przepisy ustawy o rewitalizacji. Wybór obszaru przeznaczonego do rewitalizacji dokonywany jest w oparciu o obiektywne, policzalne wskaźniki.