null

Ruszają konsultacje polityki różnorodności społecznej dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konsultacje polityki różnorodności

Równe traktowanie wszystkich mieszkanek i mieszkańców miasta – to główny cel polityki różnorodności społecznej, która powstaje w Warszawie. Projekt dokumentu określa wartości i zasady, jakie chce przyjąć stolica, aby przeciwdziałać dyskryminacji. Ruszyły konsultacje społeczne, w których mieszkanki, mieszkańcy oraz przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą odnieść się do zapisów polityki. Konsultacje trwają do 25 listopada.

Polityka różnorodności społecznej dotyczy spraw wszystkich osób, które mieszkają w Warszawie i to dla nich jest przeznaczona. Będzie ważną formą wsparcia dla grup szczególnie narażonych na dyskryminację.

W dokumencie znalazły się m.in. wytyczne dla władz miasta, miejskich instytucji i urzędniczek oraz urzędników. Wskażą one jakie działania podejmować, aby stolica stała się miastem włączającym, czyli otwartym dla wszystkich i mogła w pełni korzystać z potencjału swoich mieszkańców. Polityka zawiera również rekomendacje do programów wykonawczych Strategii #Warszawa2030.

Różni ludzie, jedno miasto

Różnorodność społeczna stanowi o wyjątkowości Warszawy. Daje możliwość poznania różnych perspektyw, uczenia się od siebie nawzajem i wzajemnej inspiracji. Rolą miasta jest wsparcie tej różnorodności i tworzenie warunków do korzystania z jej potencjału. Właśnie dlatego stworzyliśmy dokument, który  ma pomóc w działaniu na rzecz równego traktowania, równych szans i zwiększania otwartości na różnorodność. Teraz chcemy poznać opinie samych osób mieszkających w Warszawie na ten temat – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. 

Polityka wskazuje zasady w oparciu o które powinna rozwijać się Warszawa, aby stać się miastem równych szans. Wśród nich znajdują się m.in. dostępność miejskich zasobów i usług dla wszystkich mieszkańców; dążenie do stosowania jak najwyższych standardów równego traktowania oraz reagowanie na sytuacje łamania prawa i dyskryminacji, a także umożliwienie wszystkim mieszkankom i mieszkańcom wpływu na rozwój miasta.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Podstawowe założenia dokumentu zostały wypracowane partycypacyjnie z ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych, miejskich instytucji i urzędnikami jesienią zeszłego roku. Wiosną tego roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami Na podstawie założeń i wniosków zebranych podczas konsultacji urzędnicy przygotowali projekt polityki różnorodności społecznej, który będzie teraz konsultowany – m.in. przez mieszkanki i mieszkańców.

Listopadowe konsultacje będą organizowane w zróżnicowanej formule. Zaplanowano zarówno spotkania otwarte dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców, jak i konsultacje skierowane do konkretnych grup. Pierwsze z nich odbędą się już 4 listopada i będą skierowane do pracowniczek i pracowników organizacji pozarządowych. Kolejne – dla  osób pracujących w  instytucjach miejskich zaplanowano na 15 listopada. Zainteresowani mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą uczestniczyć w spotkaniu online 15 listopada o godz. 17:30. Można wziąć nim udział na platformie ZOOM (możliwość zabrania głosu w dyskusji lub YouTube (poprzez dyskusję na czacie transmisji). Aby wziąć udział w dyskusji na ZOOM, należy wcześniej napisać na adres: rownetraktowanie@um.warszawa.pl lub zadzwonić pod numer (22) 444 34 92.

Opinie dotyczące projektu polityki można również zgłaszać pod adresem mailowym: rownetraktowanie@um.warszawa.pl, za pośrednictwem ankiety oceny online oraz dzwoniąc na numer (22) 443 34 92 podczas dyżuru telefonicznego (17 listopada, w godzinach: 14:00-18:00 i 19 listopada, w godzinach 12:00-16:00).

Konsultacje trwają do 25 listopada br. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl.