null

Rusza punkt przyjmowania wniosków PESEL na Stadionie Narodowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centralny punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy od 19. marca na Stadionie Narodowym | Autor: Ewelina Lach

W sobotę na Stadionie Narodowym rusza centralny punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Koordynuje go miasto stołeczne Warszawa we współpracy z rządem, w sobotę i niedzielę wnioski przyjmować będzie 60 urzędników ratusza.

Punkt na Stadionie PGE Narodowym czynny będzie w tę sobotę i niedzielę od 8.00 do 16.00. Nowy punkt znajduje się we wschodniej części PGE Narodowego w pobliżu recepcji głównej. Za organizację punktu odpowiada rząd RP i samorząd warszawski. Funkcję koordynatora placówki pełni miasto stołeczne Warszawa, za kwestie techniczne i przygotowanie stanowisk odpowiada rząd.

Zaplanowano sto stanowisk nadawania numerów PESEL, do ich obsługi będzie oddelegowanych 60 pracowników miasta. Rząd ma zapewnić terminale do rejestracji, żeby nie trzeba było ich zabierać z urzędów dzielnic, przed którymi stoją długie kolejki. Takich punktów w przyszłości ma być więcej.

Wejście do punktu na PGE Narodowym odbywa się bramami numer 1, 2, 3, 10 i 11. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bramą numer 1. Bezpłatny parking ogólnodostępny znajduje się na błoniach PGE Narodowego naprzeciwko wejścia bramą numer 1.

PESEL dla uchodźcy

Numer PESEL będą otrzymywać osoby, które przybyły od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z  działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę,
  • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej,
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.
  • fotografię spełniającą określone parametry.

Szczegóły dotyczące działalności punktu można uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa pod numerem telefonu 19 115.

Urzędnicy m.st. Warszawa przyjmują wnioski od środy, wczoraj w Warszawie nadano 1517 numerów PESEL uchodźcom. W sumie dostało je już 4560 osób.

Ukraińcy, którzy przyjechali do nas od 24 lutego, mają zagwarantowane prawo do uzyskania numeru PESEL, nie trzeba zgłaszać się w pierwszych dniach – wszyscy mogą go uzyskać w przyszłości.