null

Rusza budowa na ul. J. Gagarina

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W poniedziałek, 23 maja, rozpoczną się pierwsze roboty budowlane na ul. J. Gagarina, związane z nową trasą tramwajową oraz kolektorem ściekowym. Ulica zostanie zwężona do dwóch pasów w stronę Wisłostrady i do jednego w kierunku centrum. Zmiany będą także wprowadzone na skrzyżowaniu z ul. Czerniakowską.

Wspólny projekt – tramwajarzy i wodociągowców

Na ul. J. Gagarina pomiędzy ul. Belwederską a Czerniakowską będą realizowane dwie duże inwestycje. Pod ulicą powstanie kolektor ściekowy – tzw. Mokotowski Bis – natomiast na powierzchni ułożone zostanie torowisko tramwajowe – część budowanej trasy do Wilanowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje kolektor o średnicy 2,8 m i długości ok. 1,2 km. Budowa kanału podwyższy bezpieczeństwo systemu kanalizacyjnego m.in. podczas intensywnych opadów deszczu. Natomiast Tramwaje Warszawskie - torowisko o długości ponad 1 km. Obie inwestycje wymagały wzajemnej koordynacji, stąd decyzja o wspólnej realizacji obu zadań. Pozwoli to m.in. na skrócenie okresu utrudnień wynikających z prowadzenia prac.

Na Gagarina jedną jezdnią 

W pierwszej połowie maja budowniczowie przygotowywali się do zmiany organizacji ruchu. Ogrodzili teren budowy, zabezpieczyli drzewa, wykonali tymczasowe przejazdy przez pas zieleni oraz przygotowali tymczasowe przystanki.

 

 

W poniedziałek, 23 maja, o godz. 23.30 ul. J. Gagarina zostanie zwężona. Wszyscy kierowcy, zaraz za skrzyżowaniem z ul. Belwederską, będą kierowani na jezdnię północną – po stronie Łazienek Królewskich. W kierunku ul. Czerniakowskiej wyznaczone będą dwa pasy ruchu po 3-3,3 m  każdy. W przeciwnym kierunku – będzie jeden pas (o tych samych parametrach). Na wysokości skrzyżowania z ul. Iwicką kierowcy zmienią jezdnię. Na południowej nitce ul. J. Gagarina również będą przemieszczać się jezdnią w nowym układzie. Wloty ulic Sułkowickiej, L. Nabielaka, Górskiej, Stępińskiej (od strony południowej) i Czerskiej (od strony północnej) w ul. J. Gagarina zostaną zamknięte.

Na skrzyżowaniu z Czerniakowską

Przed skrzyżowaniem z ul. Czerniakowską pasy ruchu rozdzielą się na dwie jezdnie. Na skrzyżowaniu, jadący od ul. Belwederskiej będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu – do skrętu w lewo w ul. Czerniakowską, do jazdy prosto, a także do jazdy prosto i w prawo. Kierowcy jadący  Wisłostradą od strony centrum, tak jak dotychczas, będą mieli do dyspozycji pas do skrętu w lewo, dwa pasy do jazdy prosto i jeden do jazdy prosto i w prawo. Na pozostałych wlotach skrzyżowania także dostępne będą wszystkie relacje. Na całej długości ul. J. Gagarina zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Przejścia na wysokości ul. Sieleckiej i Górskiej będą funkcjonowały przez cały czas trwania prac. Taka organizacja ruchu funkcjonować będzie do połowy wakacji.

Autobusy na swoich trasach

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego pozostaną na swoich trasach. Zmienią się lokalizacje przystanków Spacerowa 03, Stępińska 01, Iwicka 02, Sielce 04. Przystanki zastępcze będą miały nowe perony i prowadzące do nich chodniki.

Zielone tory na Gagarina

Na ul. J. Gagarina na odcinku między ulicami Czerniakowską i Belwederską powstanie zielone torowisko o długości ponad 1 km. Będzie na niej drzew 413 (obecnie jest 389). Znajdą się tutaj także rabaty z kwitnącymi bylinami i krzewy. Zakończenia torów, przy terminalu końcowym przy ul. Czerniakowskiej, zostaną zabezpieczone gabionami, czyli siatkami wypełnionymi kamieniami. Zostaną one obsadzone bluszczem. Na narożnikach samego skrzyżowania zaplanowano zasadzenie krzewów. Po drugiej stronie tego odcinka, przy ul. Belwederskiej, tory połączą się z trasą do Wilanowa. Podczas budowy tramwaju na Gagarina zostaną przebudowane także chodniki i powstanie droga dla rowerów po północnej stronie ulicy. Całe zadanie ma zostać wykonane do końca 2023 r. Więcej: tw.waw.pl/tramwaj-na-gagarina  

Kolektor Mokotowski Bis w liczbach

Kolektor Mokotowski Bis powstanie wzdłuż ul. Gagarina i będzie miał pojemność retencyjną ok. 6800m3. Jego zadaniem będzie odciążenie istniejącego kolektora Mokotowskiego oraz zapewnienie bezpiecznego transportu ścieków oraz wód opadowych w czasie intensywnych deszczy. W ramach inwestycji powstanie: odcinek grawitacyjny o średnicy wewnętrznej min. 2,80 m o długości ok. 1,2 km od komory w rejonie ulicy Sułkowickiej na kolektorze Mokotowskim Bis do połączenia z Kolektorem Nadbrzeżnym w ul. Czerniakowskiej.