null

Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tablice przedstawiające nazwy ulic na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ulicą Marszałkowską

W związku z wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych w dniach 25 i 26 marca 2022 r. na terenie m.st. Warszawy wprowadzono zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych na wyznaczonych odcinkach dróg, mostach, drogach kolejowych i rzece Wisła.

Osoby naruszające zakaz podlegają karze grzywny. 

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.  

Załączniki: