null

Rozpoczęły się zapisy do warszawskich przedszkoli i podstawówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzieci w wieku przedszkolnym ubrane w kolorowe ubranka siedzą na ławce w sali i uśmiechają się
Warszawa jest organem prowadzącym dla 360 przedszkoli (w tym 10 specjalnych) i 221 szkół podstawowych

Od wtorku, 7 marca rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Dziecko można zarejestrować elektronicznie lub złożyć zgłoszenie w wersji papierowej.

W tegorocznej rekrutacji udostępniamy ponad 22 tys. miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. O przyjęcie do klas pierwszych do klas I w szkołach podstawowych będzie ubiegało się ok. 17 tys. kandydatów – wszystkie dzieci będą miały zapewnione miejsca w szkołach – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Rejestracja wniosków w systemie

Rejestracja wniosków odbywa się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji i potrwa do 22 marca do godz. 20:00.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym rodzice mogą wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do:

 • przedszkola lub oddziału przedszkolnego* w szkole podstawowej,
 • klasy I w szkole podstawowej lub zgłoszenie do klasy pierwszej w szkole obwodowej,

i po podłączeniu skanu lub zdjęć dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów oraz podpisaniu profilem zaufanym przesłać do przedszkola lub szkoły podstawowej. Możliwe będzie również, do 23 marca do godz. 16.00, złożenie wniosku/zgłoszenia w wersji papierowej.

Kalendarium rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

 • 26 kwietnia – publikacja list dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • 26 kwietnia – 5 maja – potwierdzanie woli zapisu do przedszkola/szkoły,
  do której dziecko zostało zakwalifikowane, 
 • 8 maja – publikacja list przyjętych,
 • 18 maja – 12 czerwca – wskazywanie miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym dzieciom nieprzyjętym w rekrutacji,
 • od 15 czerwca – rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Od 2008 roku postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Od 8 lat w rekrutacji uczestniczą również niepubliczne przedszkola konkursowe i przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty (na zasadzie dobrowolności).

Szczegółowy harmonogram oraz zasady i kryteria rekrutacji znajdują się na stronach miejskiego Biura Edukacji:

Dane – obecny rok szkolny

Warszawa jest organem prowadzącym dla 360 przedszkoli (w tym 10 specjalnych) i 221 szkół podstawowych.
Obecnie do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza
55,1 tys. dzieci, w tym do:

 • przedszkoli – 47,9 tys.,
 • oddziałów przedszkolnych – 7,2 tys.

Ofertę samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uzupełniają placówki prowadzone przez inne podmioty oraz przedszkola niepubliczne, w tym przedszkola konkursowe. Do przedszkoli dotowanych przez m.st. Warszawę uczęszcza ponad 29 tys. dzieci zamieszkałych w Warszawie, w tym do niepublicznych przedszkoli konkursowych 3,5 tys. dzieci. Do klas pierwszych w szkołach podstawowych uczęszcza obecnie – 17 tys. uczniów.


*Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej to oddziały dla dzieci młodszych 3-5 letnich oraz oddziały dla dzieci 6-letnich tzw. zerówki