null

Rozbudowa ZUSOK – powstają kolejne konstrukcje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budowa ZUSOK na Targówku
Autor: MPO Warszawa

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na warszawskim Targówku weszła w kolejną fazę. Gotowe są już konstrukcje kluczowych obiektów przyszłej instalacji.

ZUSOK po rozbudowie i modernizacji będzie kluczowym ogniwem systemu zarządzania odpadami w stolicy. Postęp w inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie obejmuje prace prowadzone w kilku obiektach.

W części usytuowanej najbliżej ulicy Zabranieckiej trwa wykonanie nowych ścian bunkra odpadów oraz renowacja ściany wspólnej z istniejącą halą kotła linii K1. W sąsiadującej z bunkrem hali rozładunku odpadów kontynuowane jest wykonanie słupów i ścian oraz technologicznych zbiorników wody: przeciwpożarowej, surowej, procesowej i na odcieki z bunkra. Trwa również przygotowanie podłoża pod posadzki – mówi Joanna Grudek, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Przy Zabranieckiej rozpoczyna się też wykonanie stropu nad parterem budynku. Do hali rozładunku będzie prowadziła estakada umożliwiająca bezpieczny najazd i bezkolizyjny ruch pojazdów specjalistycznych – zostały wykonane fundamenty i filary estakady, jednocześnie rozpoczęto budowę murów oporowych.

W tej chwili pilnym zadaniem jest przekazanie obiektu energetycznego do wyposażenia budynku w rozdzielnie elektryczne, transformatory i niezbędne instalacje wewnętrzne – informuje kierownik budowy, Henryk Mleczko. 

W hali obróbki cieplnej przeznaczonej na tak zwany turbozespół, czyli generator z turbiną do produkcji prądu, wykonano ściany i słupy konstrukcyjne do poziomu „0” i rozpoczęto deskowanie stropu. Niebawem rozpoczną się też prace zbrojarskie. Z kolei w budynku energetycznym pojawiły się ściany, słupy żelbetowe, a także płyta fundamentowa do poziomu „0” oraz strop powyżej niego. Rozpoczęto również stawianie ścian i słupów parteru. Na ukończeniu są też fundamenty dla dwóch transformatorów.

Równolegle trwają dostawy części ciśnieniowych kotłów dla dwóch nowych linii przetwarzania odpadów w ZUSOK. Wykonawca oczekuje również na kolejne elementy konstrukcji wsporczej kotłów. Każdy element wykonywany jest indywidualnie według projektu.

Zobacz galerię (4 zdjęć)