null

Rozbudowa ZUSOK – powstają kolejne konstrukcje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budowa ZUSOK na Targówku
Budowa ZUSOK na Targówku. Fragment ściany budynku i robotnicy. | Autor: MPO Warszawa

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na warszawskim Targówku weszła w kolejną fazę. Gotowe są już konstrukcje kluczowych obiektów przyszłej instalacji.

ZUSOK po rozbudowie i modernizacji będzie kluczowym ogniwem systemu zarządzania odpadami w stolicy. Postęp w inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie obejmuje prace prowadzone w kilku obiektach.

W części usytuowanej najbliżej ulicy Zabranieckiej trwa wykonanie nowych ścian bunkra odpadów oraz renowacja ściany wspólnej z istniejącą halą kotła linii K1. W sąsiadującej z bunkrem hali rozładunku odpadów kontynuowane jest wykonanie słupów i ścian oraz technologicznych zbiorników wody: przeciwpożarowej, surowej, procesowej i na odcieki z bunkra. Trwa również przygotowanie podłoża pod posadzki – mówi Joanna Grudek, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Przy Zabranieckiej rozpoczyna się też wykonanie stropu nad parterem budynku. Do hali rozładunku będzie prowadziła estakada umożliwiająca bezpieczny najazd i bezkolizyjny ruch pojazdów specjalistycznych – zostały wykonane fundamenty i filary estakady, jednocześnie rozpoczęto budowę murów oporowych.

W tej chwili pilnym zadaniem jest przekazanie obiektu energetycznego do wyposażenia budynku w rozdzielnie elektryczne, transformatory i niezbędne instalacje wewnętrzne – informuje kierownik budowy, Henryk Mleczko. 

W hali obróbki cieplnej przeznaczonej na tak zwany turbozespół, czyli generator z turbiną do produkcji prądu, wykonano ściany i słupy konstrukcyjne do poziomu „0” i rozpoczęto deskowanie stropu. Niebawem rozpoczną się też prace zbrojarskie. Z kolei w budynku energetycznym pojawiły się ściany, słupy żelbetowe, a także płyta fundamentowa do poziomu „0” oraz strop powyżej niego. Rozpoczęto również stawianie ścian i słupów parteru. Na ukończeniu są też fundamenty dla dwóch transformatorów.

Równolegle trwają dostawy części ciśnieniowych kotłów dla dwóch nowych linii przetwarzania odpadów w ZUSOK. Wykonawca oczekuje również na kolejne elementy konstrukcji wsporczej kotłów. Każdy element wykonywany jest indywidualnie według projektu.

Na placu budowy widoczne betonowe filary pod przyszły budynek. Po bokach postawione wysokie ściany.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Przy wysokiej ścianie i czerwonych metalowych konstrukcjach na placu budowy krzątają się robotnicy. Obok widać też filary pod kolejny obiekt, czerwoną maszynę budowlaną oraz w tle żurawia budowlanego.
Plac budowy. Wśród metalowych i drewnianych rusztowa ń i kontrukcji wylany beton. W dole kadru niebieskie rury, w tle żuraw budowlany.
Plac budowy. Z lewej strony wysoka ściana, przy której na wysięgniku pracuje 4 budowlańców ubranych w ciuchy odblaskowe. W środku kadru czerwona maszyna budowlana z wysięgnikiem, w tle żuraw budowlany. Po lewej stronie rusztowania i powstająca konstrukcja kolejnej ściany.