null

Rozbudowa ulicy na Białołęce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Peryferyjna ulica. Na ulicy autobus w ruchu - sfotografowany od tyłu. Szaro, buro, resztyki śniegu. Ogólnie rozpacz.
Ul. Kąty Gordziskie na Białołęce czeka na rozbudowę

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć rozbudowa ul. Kąty Grodziskie. W przetargu na roboty budowlane wpłynęło siedem ofert. Droga ma być gotowa w ciągu 21 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i poprawi dostęp do nieruchomości znajdujących się wzdłuż drogi.

Ulica Kąty Grodziskie znajduje się na terenie Białołęki i ma jedną jezdnię zapewniającą ruch w obydwu kierunkach. Chodnik przebiega po jednej stronie jezdni i tylko na odcinkach sąsiadujących z istniejącą zabudową. W pozostałej części droga ma pobocza gruntowe, utrudniające bezpieczne przemieszczanie się pieszych.

Szersza jezdnia, chodniki i zieleń

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta otworzył oferty na rozbudowę ul. Kąty Grodziskie na odcinku o długości ok. 1,7 km – od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona wraz ze skrzyżowaniami z ul. Stogi i Wyszkowską. Najniższa oferta jest na kwotę ok. 35,5 mln zł, najwyższa na ok. 54,4 mln zł. Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy nastąpią po sprawdzeniu wszystkich otrzymanych ofert.

Po rozbudowie ulica będzie miała jedną jezdnię zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wzdłuż jezdni powstaną obustronne chodniki. Przebudowane zostanie także odwodnienie i oświetlenie drogi, przystanki autobusowe oraz sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i wodociągowa. Pojawi się nowa zieleń – posadzone zostaną 84 drzewa, 400 krzewów, będą też trawniki.

Organizacja ruchu (na razie) bez zmian

Równolegle prace prowadzić będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji budując dla budynków przy ul. Kąty Grodziskie kanalizację ściekową.

Ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową ul. Kąty Grodziskie nie będą wprowadzane do czasu zapewnienia przejezdności skrzyżowania ul. Zdziarskiej i Ostródzkiej.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.