null

Róbmy kulturę w Warszawie! Nowe konkursy dla NGO-sów

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Festiwal Singera w Warszawie - grupa spacerujących mieszkańców Warszawy. Na pierwszym planie kobieta z akordeonem

M.st. Warszawa prowadzi nabór do trzech konkursów dla organizacji pozarządowych na działania kulturalne. Łącznie stolica planuje przeznaczyć na ten cel prawie siedem milionów złotych.

„Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia” to konkurs z największym, prawie pięciomilionowym budżetem. Jego celem jest budowanie zróżnicowanej i oryginalnej oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie interesujących projektów artystycznych w różnych dziedzinach kultury i sztuki, działań interdyscyplinarnych, a także twórczych i intelektualnych poszukiwań oraz badań w obszarze kultury. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu konkursowym, a zgłoszenia przyjmowane będą do 8 stycznia 2024 r.

Otwartość i różnorodność

„Różnorodna Warszawa” to konkurs, który wspiera działania społeczno-kulturalne i edukacyjne, angażujące mieszkanki i mieszkańców w kulturę oraz umożliwiające rozwój kompetencji twórczych, poznawczych i komunikacyjnych. Projekty zgłaszane do tego konkursu powinny kształtować postawy szacunku i solidarności pomiędzy uczestnikami oraz różnymi grupami, dzięki czemu przyczynią się do budowania różnorodnej, otwartej społeczności Warszawy. Do rozdysponowania będzie 1,5 miliona złotych, a szczegóły znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia należy składać do połowy stycznia 2024 r.

Odkryjmy lokalne dziedzictwo

Trzeci z trwających właśnie konkursów – „Dziedzictwo kulturowe Warszawy” ma wspierać m.in. działania upowszechniające wiedzę o historii Warszawy. Priorytetowo będą traktowane pomysły na działania nowatorskie oraz te związane z  odkrywaniem lokalnego dziedzictwa, oddolnych tradycji oraz historii grup i społeczności dotychczas nierozpoznanych. Zgłaszane projekty mogą także dotyczyć opracowań archiwalnych i digitalizacji historycznych zbiorów powiązanych z Warszawą, badań i upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego stolicy. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, a zgłoszenia będą przyjmowane do 22 stycznia.