null

Remont oficyny przy ul. Stalowej 35

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Drzwi wejściowe w kamienicy przy ul. Stalowej 35 przed remontem.
Kamienica przy ul. Stalowej 35

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do remontu zabytkowej oficyny kamienicy przy ul. Stalowej 35. Prace prowadzone będą pod nadzorem konserwatorskim, ponieważ budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy, a układ urbanistyczny ulicy Stalowej w rejestrze zabytków.

Oficyna kamienicy przy ul. Stalowej 35, której właścicielem był Szulim Śpiewak, przylega do zachodniej granicy działki, a od północy do budynku frontowego. Prawdopodobnie powstała na początku 1900 roku.

Czterokondygnacyjny budynek kryty jest dachem mansardowym oblicowanym blachą cynkową, ułożoną w tzw. „smoczą łuskę”. Z kolei elewacja zdobiona jest gzymsem kordonowym oddzielającym czwartą kondycję od mansardowego poddasza.

W kamienicy został zachowany dawny wystrój wnętrz z drewnianymi drzwiami płycinowymi i piecami kaflowymi. Na dwóch drewnianych klatkach schodowych balustrady mają charakterystyczne drewniane tralki. Budynek od dłuższego czasu nie jest użytkowany, a jego stan techniczny jest zły.

W maju 2022 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku oficyny bocznej przy ul. Stalowej 35. Kwota jaką m.st. Warszawa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to ponad 260 tys. zł.

Wyłoniona firma rozpoczęła już inwentaryzację obiektu oraz prowadzi badania techniczne budynku.