null

Remont kościoła św. Karola Boromeusza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się kolejny etap trwającego od kilku lat remontu elewacji kościoła św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej 9. Dokończono remont elewacji bocznych i wyremontowano wieże kościoła.

W kościele przy ul. Chłodnej 9 naprawiono tynki, które były mocno zawilgocone i zagrzybione oraz pomalowano elewację na kolor zgodny z oryginalnym. Przeprowadzono również konserwację ozdobnych profili oraz elementów dekoracyjnych wykonanych z żeliwa. Miasto przeznaczyło na ten cel prawie 300 tys. złotych. Odnowienia wymaga jeszcze elewacja frontowa. Parafia planuje przeprowadzić jej remont w 2024 roku.

Włoskie wzory

Kościół został wybudowany w latach 1841-49 u zbiegu ulic Chłodnej i Elektoralnej. Neorenesansowa świątynia zaprojektowana przez wybitnego architekta warszawskiego Henryka Marconiego jest wzorowana na rzymskich bazylikach Santa Maria Maggiore i św. Pawła za Murami. Przy głównym wejściu, po bokach schodów ustawione są rzeźby przedstawiające Ojców Kościoła, dłuta znanych rzeźbiarzy – Ludwika Kaufmanna oraz Pawła Malińskiego. Elewacje boczne ozdobione są galerią figur z panteonu polskich świętych i błogosławionych.

Żeliwo w konstrukcji i dekoracjach

Warszawska świątynia była w okresie powstania bardzo nowatorska – po raz pierwszy w Królestwie Polskim przy budowie kościoła zastosowano odlewy żeliwne, zarówno w konstrukcji jak i wystroju.

Kościół jest jednym z nielicznych obiektów, który przetrwał II wojnę światową na terenie getta. Po klęsce powstania warszawskiego Niemcy wysadzili prezbiterium i kaplice boczne kościoła. Do czasów współczesnych zachował się niemal cały XIX-wieczny korpus świątyni. Apsydę prezbiterium odbudowano w 1956 r.