null

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – ważne terminy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dziewczynki i chłopcy ubrani na galowo sprawdzają wyniki wywieszone na tablicach
Młodzież sprawdza wyniki egzaminów

Mazowieckie Kuratorium Oświaty opublikowało już tegoroczny harmonogram rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Warto pamiętać, że rekrutacja do miejskich szkół ponadpodstawowych będzie odbywała się wyłącznie elektronicznie.

Obecnie w warszawskich szkołach podstawowych uczy się 10,3 tys. ósmoklasistów. Na tę chwilę planujemy utworzyć ok. 17 tys. miejsc w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia – informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację, i dodaje: – Mamy nadzieję, że najbliższy rok szkolny choć trochę poprawi sytuację w oświacie – w tym roku do naszych szkół ponadpodstawowych trafi zdecydowanie mniej ósmoklasistów niż w poprzednich latach. Oczywiście, znacząca zmiana nastąpi dopiero za kilka lat, kiedy szkoły opuszczą uczniowie z tzw. półtora rocznika.

Przypomnijmy: w ostatnich latach, szkoły, jak i samorządy musiały się zmierzyć z nieprzemyślaną reformą przeprowadzoną przez PiS, czyli likwidacją gimnazjów i przyjęciem we wrześniu 2019 r. podwójnej liczby uczniów – ostatnich gimnazjalistów i pierwszych ósmoklasistów. Równocześnie w szkołach było coraz mniej nauczycieli.

Obecnie w miejskich liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia uczy się łącznie blisko 95 tys. nastolatków. Dla porównania: w roku szkolnym 2018/2019 w tych samych szkołach było 53 tys. uczniów.

Uczniowie w miejskich szkołach

W warszawskich samorządowych szkołach podstawowych uczy się teraz 10,3 tys. ósmoklasistów. Do miejskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia będą chcieli się dostać również uczniowie ze szkół niepublicznych oraz młodzież spoza stolicy. W szkołach trzeba także zarezerwować ponad 900 miejsc dla uczniów drugorocznych.

Plany na kolejny rok szkolny

W Warszawie ofertę dla ósmoklasistów przygotowało 99 liceów ogólnokształcących, 44 technika i 19 branżowych szkół I stopnia.

Na tę chwilę miasto planuje utworzenie około 17 tys. miejsc dla kandydatów:

  • około 11 tys. w liceach ogólnokształcących
  • około 5  tys. w technikach
  • ok. 1 tys. w branżowych szkołach I stopnia.

Te dane mogą nieznacznie ulec zmianie. Ostateczną ofertę pierwszych klas warszawskich szkół ponadpodstawowych poznamy w drugiej połowie lutego.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/25  

29 stycznia 2023 r. br. Mazowiecki Kurator Oświaty (MKO) opublikował Zarządzenie Nr 6z w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025. 

Link do harmonogramu MKO: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025 - Rekrutacja do szkół - Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Poniżej skrócony harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 6 MKO.

Lp.

Działanie

termin  

 

Postępowanie zasadnicze  

 

1.

Podgląd oferty edukacyjnej warszawskich szkół ponadpodstawowych w elektronicznym systemie 

od 30 kwietnia

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych  

Wnioski można składać osobiście lub w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. 

15 - 29 maja do godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów) 

od 31 maja do 12 czerwca

4.

Wyniki sprawdzianów.  

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie 

do 14 czerwca

5.

II termin sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów)- dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić w pierwszym terminie 

do 28 czerwca

6.

Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w II terminie. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie 

do 2 lipca

7.

Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie 

od 15 maja do 22 lipca

8.

Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany decyzji dotyczących wyboru szkół 

3-10 lipca do godz. 15.00

9.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

19 lipca do godz. 12.00

10.

Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.    

19-24 lipca do godz. 15.00

11.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

25 lipca do godz. 14.00

 
  1. Postępowanie uzupełniające 
    (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji) 

 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół.  

29-31 lipca do godz. 15.00

 

Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie  

od 29 lipca do 9 sierpnia

 

Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów 

1-2 sierpnia

 

Wyniki sprawdzianów.  

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie 

do 5 sierpnia

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

8 sierpnia

 

Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

8-12 sierpnia do godz. 12.00

 

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

12 sierpnia do godz.15.00