null

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – ważne terminy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sala lekcyjna z uczniami siedzącymi za biurkami oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia
Rekrutacja do miejskich szkół ponadpodstawowych będzie odbywała się wyłącznie elektronicznie

Pod koniec maja tegorocznych ósmoklasistów w całej Polsce czekają egzaminy do liceów, techników i szkół branżowych. Zanim jednak uczniowie przystąpią do sprawdzianów, muszą wybrać placówki i złożyć wnioski o przyjęcie. Rekrutacja do miejskich szkół ponadpodstawowych będzie odbywała się wyłącznie elektronicznie.

Egzamin ósmoklasisty to jeden z pierwszych ważniejszych sprawdzianów w życiu młodzieży. Również wybór szkoły ponadpodstawowej i profilu klasy to niezwykle istotna decyzja, którą muszą podjąć uczniowie i ich rodzice. Dlatego, co roku Warszawa przygotowuje specjalny informator o ofercie miejskich liceów, techników i szkół branżowych. Mam nadzieję, że dzięki temu każdy z kandydatów znajdzie szkołę, w której będzie się mógł rozwijać i uczyć w dobrej atmosferze – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę jest dostępny pod adresem: edukacja.um.warszawa.pl.

15 maja – początek rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w stolicy rozpocznie się 15 maja i będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się do systemu loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Natomiast uczniowie z innych szkół (niepublicznych i artystycznych) i miejscowości, będą musieli założyć konto samodzielnie.

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00.

Uwaga! W przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – kandydaci mają czas na złożenie wniosków tylko do 29 maja do godz. 15:00. Od 30 maja do 12 czerwca w tych szkołach będą  przeprowadzane sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 14 czerwca.

Szkoła pierwszego wyboru – tu złóż komplet dokumentów

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00 będzie można dołączyć do wniosku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 21 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 27 lipca.

Rekrutacja uzupełniająca poza system elektronicznym

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 31 lipca i odbywa się już bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji.