null

Rekrutacja do liceów i techników rozpoczęta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwa nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowych. Warszawskie licea, technika i szkoły branżowe I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 przyjmą niemal 20 tys. absolwentów podstawówek.

Kandydaci do 10 lipca, do godz. 15.00 mogą zalogować się na stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/ i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021”.

Uczniowie starający się o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, muszą to zrobić do 22 czerwca do godz. 15.00.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez miasto logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło, które otrzymali w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości muszą samodzielnie założyć konto korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” (i wprowadzić nr PESEL).

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Można to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres placówki lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. Rodzice powinni wtedy podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

Od 23 czerwca do 7 lipca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki będą znane 9 lipca.                                                                                       

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone 12 sierpnia o godz. 12.00. Od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 będzie można potwierdzać wolę przyjęcia do placówek.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia o godz. 14.00.

Na ósmoklasistów czeka w roku szkolnym 2020/2021 – 19 820 miejsc, w tym: 12 872 w liceach, 5 956 w technikach i 992 w szkołach branżowych I stopnia.