null

Rekomendacje uczestników Warszawskiego Panelu Klimatycznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Poranna panorama Warszawy jesienną porą. Widok z drona na kolorowe drzewa. W tle po lewej stronie Stadion Narodowy, po prawej Wisła, most Świętokrzyski i zabudowania.
Panorama Warszawy

Przez cały listopad 90 panelistów spotykało się, by rozmawiać i szukać rozwiązań dla wyzwań klimatycznych, stojących przed naszym miastem.

Spośród 93 rekomendacji dopuszczonych do głosowania, 49 uzyskało poparcie co najmniej 80 proc. uczestników. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się, że te rekomendacje zostaną przez stolicę wdrożone.

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski to stosunkowo młoda metoda partycypacji. W Polsce zastosowały ją nieliczne miasta, między innymi Warszawa, Gdańsk, Lublin i Wrocław. Jest to demokratyczna forma włączania mieszkańców w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na temat, którego panel dotyczył – odbywał się pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny.

Zadaniem panelistów było zadecydowanie o kierunku rozwoju Warszawy w obszarze efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta.

Wybór uczestników

Paneliści wybierani byli losowo. Najpierw z bazy warszawskich gospodarstw domowych losowo wybrano 18 000 adresów i wysłano na nie zaproszenie do udziału w panelu. Spośród osób, które odpowiedziały na to zaproszenie, dokonano ponownego losowania, tym razem uwzględniając: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie – wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał strukturę demograficzną Warszawy.

Rezultaty prac

Kierunek działań został wytyczony poprzez głosowanie nad rekomendacjami zaproponowanymi przez ekspertów, mieszkańców, strony biorące udział w panelu i przez samych panelistów.

Przegłosowane zostały rekomendacje związane z:

 • zarządzaniem energią w budynkach,
 • lepszą wentylacją w szkołach,
 • efektywnym wykorzystaniem ciepłej wody,
 • planowaniem przestrzennym,
 • zielonymi standardami, w tym standardem energetycznym dla budynków,
 • odnawialnymi źródłami energii, w tym wspólnotami energetycznymi,
 • współpracą z sąsiadami Warszawy,
 • edukacją.

Wśród wybranych rekomendacji znalazły się m.in. poniższe działania:

 • wdrożenie systemu zarządzania energią we wszystkich miejskich budynkach użyteczności publicznej, w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 Zarządzanie energią,
 • stworzenie warszawskiego standardu zielonego budynku,
 • uruchomienie miejskiego systemu doradztwa energetycznego dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,
 • uruchomienie inwestycji modernizacji systemu wentylacyjnego szkół (w tym rekuperacji), poczynając od tych o najgorszej jakości powietrza i wcześniej termomodernizowanych,
 • utworzenie rankingu energochłonności budynków, ciągły monitoring zużycia energii oraz przeprowadzenie audytu energetycznego, a także głęboka termomodernizacja w nieruchomościach miasta,
 • zainstalowanie do roku 2030 paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków należących do miasta, w tym parkingów P+R oraz zajezdni miejskich,
 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.
 • wprowadzenie do 2022 roku procedur climate-proofing, czyli weryfikowania wszystkich istotnych działań inwestycyjnych i dokumentów miasta pod kątem zasad adaptacji Warszawy do zmian klimatu.

Ponadto, uczestnicy panelu przegłosowali kilka rekomendacji dotyczących Warszawskiego Panelu Klimatycznego:

 • zaplanowanie monitoringu wdrażania rekomendacji panelu,
 • aktywne włączanie się miasta w promowanie przegłosowanych rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego w ramach Green City Action Plan (czyli planu tworzonego, by do roku 2030 zredukować emisje o 40 proc., a do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną).

Pełna lista przegłosowanych rekomendacji znajduje się na stronie um.warszawa.pl/panel.

Co dalej?

Po przeanalizowaniu wybranych rozwiązań zostanie przygotowany wstępny plan realizacji. Zostanie on publicznie zaprezentowany w lutym.

spotkanie_prezydenta_rafala_trzaskowskiego_z_mlodziezowym_strajkiem_klimatycznym.jpg