null

Razem wybierzmy Warszawiankę Roku 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Rafał Motyl

Można już zgłaszać kandydatki do tytułu Warszawianki Roku. W 2023 roku zostanie on przyznany kobiecie, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promowania Warszawy. Propozycje w tegorocznym plebiscycie przyjmowane są do 23 lipca.

Czekamy na kandydatury do plebiscytu Warszawianka Roku 2023. Szukamy kobiet niezwykłych, które budują nasze miasto, promują ważne dla Warszawy wartości, takie jak tolerancja, europejskość, różnorodność i po prostu działają na rzecz naszego miasta – zachęca do udziału w plebiscycie prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Tytuł Warszawianki Roku w 2023 roku zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i promowanie wartości demokratycznych, otwartości, tolerancji, równouprawnienia, a także za wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie. Kapituła konkursowa wybierze spośród zgłoszonych kandydatek 10 nominowanych do tytułu Warszawianki Roku 2023. Następnie mieszkańcy i mieszkanki stolicy w głosowaniu wybiorą zwyciężczynię.

Namawiam do tego, żeby zgłaszać te dziewczyny, te kobiety, które tworzą Warszawę silniejszą, mocniejszą, które dają jej fantastyczną energię, bo nie ma drugiego takiego konkursu – zachęca do zgłaszania kandydatek Warszawianka Roku 2022 Małgorzata Szumowska.

Kandydatki do tytułu Warszawianka Roku 2023 można zgłaszać poprzez stronę internetową warszawiankaroku.um.warszawa.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej – wypełniony i wydrukowany formularz trzeba wysłać na adres Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa, z dopiskiem „Warszawianka Roku”). Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w listopadzie 2023 r.

W latach poprzednich laureatkami plebiscytu zostały: Irena Sendlerowa, Anna Ojer, Nicole Sochacki-Wójcicka, Krystyna Janda, Wanda Traczyk-Stawska oraz Małgorzata Szumowska.