null

Razem przeciw nieuczciwym przewoźnikom

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę, 13 września, m.st. Warszawa przeprowadziło kontrole przewoźników wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz z Mazowieckim Urzędem Celno- Skarbowym w Warszawie.

Sprawdzano legalność prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie Warszawy oraz przestrzeganie obowiązujących norm prawnych. Przeprowadzono kontrolę ośmiu przewoźników, we wszystkich przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Pięciu skontrolowanych przewoźników naruszyło przepisy ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób bez wymaganej licencji, wykonywania transportu drogowego osób pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy oraz ustawy o VAT tj. brak kasy fiskalnej. Za powyższe naruszenia WITD w Radomiu przeprowadzi postępowanie administracyjne zagrożone karą 10 tys. zł. Za brak kasy fiskalnej kierowcy odmówili przyjęcia mandatów karnych od inspektorów MUCS -  przeprowadzone zostanie postępowanie karno-skarbowe. W ramach tej kontroli dodatkowo stwierdzono, że:

  • jeden z kierowców podszywający się pod warszawską taksówkę kierował pojazdem bez uprawnień (brak prawa jazdy),
  • jeden z kierowców pojazdu nieoznakowanego wykonującego transport drogowy osób był poszukiwany,
  • drugi z kierowców pojazdu nieoznakowanego wykonującego transport drogowy zaczął uciekać z pasażerami, gdy podchodzili do niego inspektorzy; po krótkim pościgu został zatrzymany i przeprowadzony na miejsce kontroli.  

W pozostałych trzech przypadkach stwierdzono:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta (trzech kierowców),
  • brak badań technicznych pojazdów (w dwóch przypadkach),
  • brak legalizacji taksometru,
  • przewóz pojazdem niewpisanym do licencji,
  • w jednym przypadku zatrzymano prawo jazdy.

Niepokojące jest to, że przewoźnicy wykonujący transport osób lekceważą normy prawne w tym zakresie oraz zatrudniają kierowców bez uprawnień do kierowania lub karanych. Podczas działań wystawiono 7 mandatów karnych na łączną kwotę 1700 zł.

Wsiadając do taksówki pamiętajmy, że wszystkie licencjonowane warszawskie taksówki muszą posiadać lampę na dachu z napisem „TAXI”, na przedniej szybie pojazdu obowiązkowo powinna znajdować się tabliczka zawierająca hologram wraz z numerem licencji warszawskiego taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym samochodu, na przednich drzwiach powinien znajdować się żółto-czerwony pas z wyraźnym, pięciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy. Ważnym elementem oznakowania jest specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem, który powinien znajdować się we wnętrzu pojazdu w widocznym miejscu oraz taksometr wskazujący aktualną taryfę i opłatę. W lewym górnym rogu szyby tylnych, prawych drzwi pojazdu powinna znajdować się tabliczka zawierająca szczegółowy wyciąg z taryfy. Po wykonaniu usługi przewozu zawsze żądajmy wydania paragonu.