null

Ratujmy zabytki Ukrainy - zbiórka do 9 marca

Drukuj otwiera się w nowej karcie
materiały gaśnicze zgromadzone w pomieszczeniu biurowym
Zebrane materiały gaśnicze i ochronne

Konserwator miejski ze Lwowa wystosował pilny apel o udzielenie wszelkiej pomocy Ukraińcom ratującym swoje dziedzictwo. Stołeczny Konserwator Zabytków, kilkunastu innych konserwatorów miejskich z Polski oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego odpowiedzieli szybko i konkretnie. W weekend (5-6 marca) do siedziby biura Stołecznego Konserwatora przyjechały dary z całej Polski. Zorganizowano także zbiórkę pieniędzy i zakup niezbędnego sprzętu.

W apelu wystosowanym i podpisanym przez kilkunastu konserwatorów miejskich czytamy:

Planowe, systematyczne niszczenie obejmuje także zabytki.(...) Prowadzony ostrzał historycznych dzielnic Charkowa, centrum Kijowa, czy zagrożenie przed jakim stają teraz Odessa i Lwów napawają trwogą i prawdziwym strachem. Putin i jego wojska prowadzą wojnę z ludźmi, ale też z wielonarodowym dziedzictwem Ukrainy.(...) Jako konserwatorzy miast stanowczo potępiamy działania wojsk rosyjskich i domagamy się poszanowania dla ukraińskiego dziedzictwa.

Zbiórka darów prowadzona jest przez miejskich konserwatorów w całym kraju. Poznań, Kraków, Rzeszów, Żory, Lublin, Racibórz, Szczecin, Toruń, Łódź - to tylko niektóre z miast. Punkt zborny jest w Warszawie. Działania koordynuje Stołeczny Konserwator Zabytków i Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

W weekend przyjmowaliśmy dary, które napływały z całej Polski od samorządów, ochotniczych straży pożarnych, organizacji pozarządowych i ludzi prywatnych. Sale i korytarze w siedzibie biura przy ul. Nowy Świat 18/20 szybko zapełniły się  gaśnicami (których przydatność na miejscu sprawdzał strażak), wełną mineralną, kocami gaśniczymi, tkaninami ochronnymi, taśmami do mocowania. Ich ilość przerosła nasze oczekiwania.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która od dziesięciu lat prowadzi prace konserwatorskie przy zabytkach w Ukrainie, m.in. we Lwowie, w Kamieńcu Podolskim, w Żółkwi, w Krzemieńcu prosi o wpłaty na zrzutka.pl.

Zbiórka darów przy Nowym Świecie w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków trwa do środy (9.03) włącznie, od godz. 8.00 do 16.00. Wspólnie ratujmy zabytki Ukrainy!