null

Stołeczni radni zdecydowali o zmianach w SPPN

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Znak drogowy z napisem strefa płatnego parkowania

2 stycznia 2023 r. do strefy zostaną włączone nowe obszary na Pradze-Północ oraz Mokotowie. Wcześniej, dzięki nowoczesnemu systemowi e-kontroli, nie będzie już obowiązku wkładania za szybę biletu parkingowego. Zostaną też zwaloryzowane stawki opłat za postój, dzięki czemu SPPN znów będzie spełniać swoją funkcję – zapewni rotację na miejscach postojowych. Ratusz oczekuje teraz na uprawomocnienie się uchwały.

Na prawym brzegu Wisły do strefy płatnego parkowania zostaną włączone okolice placu Hallera. To stosunkowo mały obszar ograniczony od północy linią ulicy Starzyńskiego, a z pozostałych stron sąsiadujący z obecną granicą SPPN. Strefą zostanie objętych ponad 9 km dróg leżących na powierzchni niespełna 1 km kwadratowego. Wzdłuż dróg publicznych będzie wyznaczonych blisko 1,5 tys. miejsc parkingowych oraz dodatkowe w strefach postoju tylko dla mieszkańców.

Po lewej stronie rozszerzenie obejmie dwa obszary — na Górnym i Dolnym Mokotowie, do linii ulic Różanej i Gagarina. Strefa powiększy się dzięki temu o kolejne 30 km dróg zajmujących blisko 5 km kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tu niemal 5 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz ponad pół tysiąca dodatkowych w strefach tylko dla mieszkańców.

Zmianę granic SPPN poprzedziły konsultacje społeczne w zakresie organizacji ruchu, przeprowadzone w formie spotkań stacjonarnych i online. Zarząd Dróg Miejskich otrzymał aż 4 tysiące uwag i komentarzy do projektów, które będą teraz dopracowywane na podstawie spostrzeżeń mieszkanek i mieszkańców. Zgodnie z uchwałą nowe granice strefa zyska 2 stycznia 2023 r.

Nowe stawki opłat za postój

Zmianie, od 15 sierpnia, ulegną również stawki za postój – wzrosną o ok. 15%, w granicach dopuszczonych ustawowo. Pierwsza godzina parkowania będzie kosztować 4,50 zł, druga – 5,40 zł, trzecia – 6,40 zł, a czwarta i każda kolejna – 4,50 zł. Konsekwencją tych zmian jest również podwyższenie opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju. Po zmianach opłata ta będzie wynosić 300 zł, będzie jednak mniejsza o 100 zł w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni.

Od kilku lat kontrola poboru opłat odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego i wydajnego systemu kamer zamontowanych na samochodach elektrycznych. Analogiczny system informatyczny otrzymały niedawno również wszystkie patrole piesze ZDM, które uzupełniają trasy pokonywane przez samochody e-kontroli. Proces jest teraz prostszy i bardziej zautomatyzowany. Dzięki tym rozwiązaniom znikła potrzeba umieszczania biletu parkingowego za szybą samochodu. Obowiązek ten został więc zniesiony przez radnych wraz ze zniesieniem obowiązku o oznakowaniu samochodu informacją o korzystaniu z aplikacji do płatności mobilnych.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego po zmianach