null

Radni za przejęciem Muzeum Sztuki Nowoczesnej przez miasto

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widok budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej od strony domów towarowych, jasny dzień, w tle plac Defilad, rusztowania, na pierwszym planie ruch miejski
Autor: Marta Ejsmont

MKiDN i m.st. Warszawa rozmawiają na temat przekształceń w zarządzaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Narodowym Muzeum Techniki. Dzisiejsza, jednomyślna uchwała radnych to zgoda na dalsze rozmowy miasta w tej sprawie.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa, podobnie jak kilka innych instytucji kultury, m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin czy Narodowe Muzeum Techniki.

Warszawa realizuje obecnie ze swojego budżetu budowę nowej siedziby MSN. MKiDN nie jest zaangażowane w tę inwestycję.  Dlatego ministerstwo i miasto od pewnego czasu prowadzą rozmowy na temat zmian organizacyjnych dotyczących przejęcia pełnej odpowiedzialności za Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Równocześnie stolica deklaruje wycofanie się z finansowania Narodowego Muzeum Techniki pod warunkiem dalszego zapewnienia preferencyjnych warunków najmu pomieszczeń w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie mieści się obecnie siedziba NMT. Miasto ma także potwierdzić własność Muzeum wobec zbiorów, które zostały mu przekazane zgodnie z warunkami umowy o jego utworzeniu.

Uchwała przyjęta dziś przez Radę m.st. Warszawy rozpocznie formalny proces przekształceń w obu instytucjach. Obecnie trwają rozmowy w kwestii końcowego kierunku przekształceń oraz związanych z tym szczegółów organizacyjno-technicznych. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po dalszych rozmowach.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) w Warszawie zostało formalnie utworzone przez Ministra Kultury zarządzeniem nr 6 z dnia 29 kwietnia 2005 r. jako państwowa instytucja kultury. Powołano je do życia jednak także dzięki porozumieniu ówczesnego Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego i ówczesnego Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Następnie na mocy umowy zawartej w 2006 roku, Muzeum zostało instytucją współprowadzoną z Miastem Stołecznym Warszawą. Zgodnie z umową, MKiDN finansuje i nadzoruje bieżącą działalność Muzeum, zaś władze stolicy zapewniają Muzeum tymczasową siedzibę oraz odpowiadają za wybudowanie przyszłego gmachu Muzeum, który powstaje po północnej stronie placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki. Obecnie trwają roboty konstrukcyjne na ostatniej kondygnacji nowej siedziby, która będzie jednym z głównych elementów Nowego Centrum Warszawy.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (NMT) zostało utworzone 9 czerwca 2017 r. jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie MEiN) oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Ideą, jaka przyświecała Ministrowi KiDN, kiedy inicjował powołanie Muzeum, było przede wszystkim utrzymanie publicznej dostępności unikatowej kolekcji - wówczas zadłużonego i borykającego się ogromnymi problemami finansowymi i organizacyjnymi, ale ogromnie zasłużonego dla polskiego muzealnictwa - Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Muzeum Techniki i Przemysłu kontynuowało bowiem tradycje Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie utworzonego jeszcze w okresie międzywojennym (1929 r.) i działalności utworzonego w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Zbiory MNT są systematycznie powiększane, uzupełniane i porządkowane, m. in. w 2021 r. NMT przejęło nieopłatnie od Polskiego Holdingu Obronnego kolekcję 400 obiektów z byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego „URSUS”.

belki stropowe - fragment budowanego obiektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jasne niebo
Zobacz galerię (3 zdjęć)
budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad rusztowania, budowa, jasny dzień
budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad rusztowania, budowa, jasny dzień